กลุ่มซีไอเอ็มบี ปั้นฝันเด็กไทยในโครงการ CIMB ASEAN Scholarship

กลุ่มซีไอเอ็มบี สนับสนุน ทุนการศึกษานักศึกษาไทย ในโครงการ CIMB ASEAN Scholarship พร้อมโอกาสร่วมทำงานในต่างประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน
      กลุ่มซีไอเอ็มบี เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาไทย ในโครงการ CIMB ASEAN Scholarship  พร้อมเปิดโอกาสร่วมทำงานในต่างประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน  สานฝันเด็กไทยให้ไปไกลสู่ระดับโลก


      “อดิศร เสริมชัยวงศ์” กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  “กนกไพ วงศ์สถิตย์พร" รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล และ “ไพศาล  ธรรมโพธิทอง” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ “นรมน ปุณยชัยพันธ์” ซึ่งได้รับทุนการศึกษา ในโครงการ  CIMB ASEAN Scholarship 2019 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจาก กลุ่มซีไอเอ็มบี ที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนทั้งหมด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสมัครเรียนในแต่ละปีการศึกษา ค่าสมัครสอบ ค่าครองชีพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีแล้ว ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ในประเทศต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรม The Complete BankerTM 


      โดย นรมน ปุณยชัยพันธ์  กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (Digital Transformation and Innovation) เป็นนักศึกษาจากประเทศไทยเพียงคนเดียว จากจำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมด 13 คน ซึ่งมีผู้สมัครชิงทุนการศึกษาฯ นี้ จากทั่วอาเซียนจำนวน กว่า 7,000 คน
               

     ทั้งนี้ โครงการ  CIMB ASEAN Scholarship 2020 จะเปิดรับสมัครในเดือนเมษายน นี้  โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือ ชั้นปีที่ 2 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมีผลการเรียนในระดับดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship  
 
 

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS