พาณิชย์ฯ พร้อมลุยปั้นร้านค้าปลีกสู่ ‘Smart โชห่วย’

กระทรวงพาณิชย์ แจงความคืบหน้านโยบายเร่งด่วนการพัฒนาร้านโชห่วยให้เป็น SMART โชห่วย ผลคืบหน้าไปมาก สำรวจพบร้านกว่า 30,000 รายทั่วประเทศที่พร้อมเข้าสู่การพัฒนา ภายใต้ 5 วิธีการคือ จัดร้านให้สวย, ใช้ IT บริหาร, สร้างโปรโมชั่น, มองหารายได้เสริม และมีแหล่งเงินทุน ขั้นตอนต่อไปจะบุกถึง..


 


     วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยนโยบายพัฒนาร้านค้าโชห่วยทั่วประเทศให้กลายเป็น ‘Smart โชห่วย’ โดยในขณะนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพันธมิตรภาคเอกชน ทำให้มีความคืบหน้าไปในหลายด้าน เริ่มจากผลสรุปการสำรวจจำนวนร้านค้าโชห่วยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพบว่ามีจำนวนกว่า 30,000 รายที่มีความพร้อมจะพัฒนาร้านค้าให้เป็น Smart โชห่วย
 

     ทั้งนี้สามารถจำแนกตามขนาดและรายได้ของร้านโชห่วยออกเป็น 4 ขนาด ได้แก่ ขนาด SS มีพื้นที่ 1 คูหา (ประมาณ 20 ตร.ม.) หรือรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 56.2 ของจำนวนร้านโชห่วยทั้งหมด, ขนาด S มีพื้นที่ 2 คูหา (ประมาณ 40 ตร.ม.) หรือรายได้ 30,000-50,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 21.7 ของจำนวนร้านโชห่วยทั้งหมด, ขนาด M มีพื้นที่ 3 คูหา (ประมาณ 60 ตร.ม.)  หรือรายได้ 50,001-100,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 12.6 ของจำนวนร้านโชห่วยทั้งหมดและขนาด L มีพื้นที่มากกว่า 3 คูหา (มากกว่า 60 ตร.ม.) หรือรายได้มากกว่า 100,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของจำนวนร้านโชห่วยทั้งหมด
 

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวต่อว่า ได้นำผลการสำรวจมาจัดทำเครื่องมือการพัฒนาให้เหมาะสมกับร้านโชห่วยแต่ละขนาด และวิเคราะห์เชิงลึกถึงจุดอ่อนที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาให้เป็นร้าน Smart โชห่วย โดยได้กำหนดไว้ 5 แนวทาง คือ
 

     1.การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าโชห่วยให้เชิญชวนลูกค้ามาเข้าร้าน 2.ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี POS มาใช้เพื่อบริหารร้านค้า ซึ่งแต่ละขนาดก็มีเครื่องมือเหมาะสมที่แตกต่างกันไป 3.ส่งเสริมการตลาดโดยร่วมกับผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรายใหญ่ (Supplier) จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับร้านค้าโชห่วย เพื่อนำสินค้ามาจำหน่ายในร้านด้วยต้นทุนที่ต่ำลง 4.เพิ่มรายได้ด้วยบริการเสริม จากการสนับสนุนของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยใช้พื้นที่ของร้าน SMART โชห่วยเป็นจุดรับ-ส่งพัสดุ (Drop-off) รวมถึงเชื่อมโยงผู้ผลิตสินค้าชุมชน และ OTOP Select ให้นำสินค้ามาจำหน่ายในร้าน และ 5. สนับสนุนการเข้าถึงเงินทุน ร้านโชห่วยจำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำหรับลงทุนเพื่อประโยชน์ในระยะยาว จึงได้ร่วมกับสถาบันทางการเงินให้การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ร้านโชห่วยสามารถขยับขยายธุรกิจของตนเองให้เติบโตและมั่นคงได้
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเพื่อเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS