สิ่งทอเตรียมย้ายฐานหวั่นแรงงานนับหมื่นถูกลอยแพ

จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นเขตได้รับการสนับสนุนส่งเสริมภาคการลงทุนพิเศษ การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมสิ่งทอชัยภูมิ ประเภทอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อส่งออกอันดับ 1 ของประเทศให้กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่ และจะได้รับการลดหย่อนภาษีภาคลงทุนในระยะเวลายาวถึง 10 ปี และมีโรงงานขนาดใหญ่เข้ามาตั้งในพื้นที่จนปัจจุบันกว่า 43 แห่ง มีการจัดจ้างแรงงานในระบบหลายหมื่นคน รวมทั้งในส่วนภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีการจ้างแรงงานในระบบอีกมากกว่า 50,000 คนนั้น

 


จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นเขตได้รับการสนับสนุนส่งเสริมภาคการลงทุนพิเศษ การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมสิ่งทอชัยภูมิ ประเภทอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อส่งออกอันดับ 1 ของประเทศให้กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่ และจะได้รับการลดหย่อนภาษีภาคลงทุนในระยะเวลายาวถึง 10 ปี และมีโรงงานขนาดใหญ่เข้ามาตั้งในพื้นที่จนปัจจุบันกว่า 43 แห่ง มีการจัดจ้างแรงงานในระบบหลายหมื่นคน รวมทั้งในส่วนภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีการจ้างแรงงานในระบบอีกมากกว่า 50,000 คนนั้น

จากผลกระทบจากการปรับค่าแรงขึ้นเป็นวันละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา เพียงสัปดาห์เดียว 1 ในกลุ่มโรงงาน 5 เสือสิ่งทอไทย บริษัท โอเรียนตอล การ์เม้นท์ จำกัด ที่มี 2 สาขา คือ ต.บ้านเล่า อ.เมือง และ อ.หนองบัวแดง มีคนงานมากกว่า 1,500 คน ได้ประกาศปิดโรงงานยุบสาขาที่ ต.บ้านเล่า ไปแล้ว 1 แห่ง จุดนี้มีแรงงานกว่า 600 คน พร้อมติดป้ายประกาศหน้าโรงงานให้เช่าพื้นที่และอาคารโรงงานด้วย

นายสุพิน ศรวิเศษ อดีตนายก อบต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ เจ้าของโรงงานที่ปิดตัวลง เปิดเผยว่า ทางเจ้าของได้ประกาศให้คนงานที่ต้องการทำงานต่อ ให้ไปทำที่สาขา อ.หนองบัวแดง ที่อยู่ไกลออกไป การเดินทางลำบากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้คนงานก็ต้องออกจากงานโดยปริยาย เรื่องการขึ้นค่าแรง 300 บาทเป็นเรื่องดี แต่รัฐบาลต้องมี

มาตรการรองรับในเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการแต่ละราย ไม่ใช่ค่าแรงเพิ่มกลับทำให้คนถูกเลิกจ้าง กลายเป็นคนตกงาน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอที่จังหวัดชัยภูมิมีโรงงานอีกกว่า 43 แห่ง มีแรงงานในระบบอีกกว่าไม่น้อยกว่า 50,000 คน ที่จากนี้ไปผลกระทบส่วนนี้จะไม่มีงานทำกว่า 5 หมื่นคน จะทำอย่างไรต่อไป

ในส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่ม 5 เสือสิ่งทอไทยก็มุ่งเตรียมย้ายฐานไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเวียดนามเกือบทั้งหมดแล้ว คาดว่าไม่เกินอีก 3-6 เดือน คนชัยภูมิหลายหมื่นคนจะตกงาน ทางรัฐบาลจะทำอย่างไรในเรื่องผลกระทบที่เกิดจากนโยบายนี้ รวมทั้งไม่เฉพาะแต่คนตกงาน แต่ร้านค้าชุมชนที่เคยค้าขายคึกคักให้กับแรงงานที่เคยมีจำนวนมากในพื้นที่ วันนี้ก็ต้องปิดกิจการตามโรงงานไปด้วย

 

NEWS & TRENDS