กสอ. ขานรับนโยบาย เร่ง ปั้น-ปรุง-เปลี่ยน เกษตรอุตสาหกรรมเต็มสูบ

กสอ. ขานรับนโยบาย เร่ง ปั้น-ปรุง-เปลี่ยน เกษตรอุตสาหกรรมเต็มสูบ คาดภายใน 3 เดือน ต้องเห็นเป็นรูปธรรม
      “รัฐมนตรีสุริยะ” ขานรับนโยบายเร่งด่วน “รองนายกสมคิด” เร่งสั่งการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าเต็มสูบ จัดตั้งกองส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม สร้างระบบนิเวศส่งเสริมนักธุรกิจเกษตรครบวงจร หวังปั้นนักธุรกิจเกษตรแสนราย คาดภายใน 3 เดือนต้องเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน
               

     ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ในการร่วมประชุมและติดตามโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โดย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำนโยบายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกลไกการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การนำของ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมอบหมายให้ กสอ. เร่งดำเนินการโดยด่วนใน 3 ด้าน
 

     คือ  1. การสร้างนักธุรกิจเกษตร 100,000 ราย ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 2. การสร้างระบบนิเวศเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรแปรรูปผลิตผลเกษตร และ 3. การจัดตั้งกองส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของ กสอ. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 

     นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ กสอ. เร่งดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องมือในการแปรรูปทางการเกษตร นวัตกรรมต่าง ๆ ในการยืดอายุผลผลิต การส่งเสริมการตลาด การทำงานแบบบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง กสอ. สถาบันการเงิน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อส่งเสริมเกษตรกรเอสเอ็มอีและการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน โดยรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนไว้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
               

     "กสอ. อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างภายในองค์กร โดยกำลังจัดตั้งกองส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานภายในขึ้น เพื่อรองรับภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลไกการส่งเสริมและสร้างนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างระบบนิเวศเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรแปรรูปผลิตผลเกษตรด้วยการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ ขณะเดียวกัน กสอ. ได้จัดโครงการ Genius The Idol ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นปั้นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ โดยทุ่มงบประมาณกว่า 96 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และมาตรฐาน ให้กับเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งสอดรับกับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี" ณัฐพล กล่าว
               

      ขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ประกาศนโยบายการดำเนินงานของ กสอ. ในปี พ.ศ. 2563 ตามแนวทาง “ปั้น ปรุง เปลี่ยน เอสเอ็มอี ให้ดีพร้อม (DIProm)” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งเรื่องการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมเป็นนโยบายสำคัญที่ กสอ. ต้องเร่งขับเคลื่อนและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับ ธกส. เพื่อช่วยกัน “ปรุง” โครงการส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรเอสเอ็มอีให้เป็นนักธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพอย่างพิถีพิถัน โดยเชื่อว่าเกษตรกรเอสเอ็มอีล้วนมี “ดี” อยู่แล้ว และ กสอ. รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” เอสเอ็มอี ให้ดี และไม่ใช่แค่ “ดี” แต่ต้อง “ดีพร้อม” ไปด้วยกัน”
 


 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS