เอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมโครงการพักหนี้คงค้างต่ำกว่า 5 แสนบาท

นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมพิธีเปิด “โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 5 แสนบาท” ไม่ต้องชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 ปี โดยมีนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว. กระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

            นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมพิธีเปิด “โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 5 แสนบาท”    ไม่ต้องชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 ปี   โดยมีนายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล    รมว. กระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ 

NEWS & TRENDS