กสอ. ชวนนักครีเอทไฟแรงส่งผลงานประกวด “ไทยสตาร์ แพคเกจจิ้ง อวอร์ด 2020”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) รุกสร้างแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design) ผ่านโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 “ThaiStar Packaging Awards 2020” พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุนรางวัลพิเศษ จาก 4 หน่วยงาน ชิงรางวัลรวมมูลค่า 319,000 บาท ผู้ชนะเตรียมต่อยอดส่งไปประกวดร..


 

     เจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย หรือ “ThaiStar Packaging AwardsW มาตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 43 แล้ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar) และระดับโลก (WorldStar) 
 

     โดยถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนผู้ประกอบการให้มีเวทีแสดงความรู้ ความสามารถ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย และศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ
 

     การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging) โดยแบ่งประเภทของการประกวด ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. นักเรียน – นักศึกษา 2. บริษัท – ผู้ประกอบการ – หน่วยงาน 3. นักออกแบบอิสระ โดยประเภทนักเรียน – นักศึกษา และนักออกแบบอิสระ จะต้องผลิตผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Package) และต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) ส่งเข้าประกวด ชิงรางวัลรวมมูลค่า 255,000 บาท ซึ่งในปีนี้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลการประกวดประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับนักเรียน – นักศึกษา (Student – Consumer Package (Prototype): SC) เป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 85,000 บาท 
                    

     สำหรับ บริษัท – ผู้ประกอบการ – หน่วยงาน ให้ส่งผลงานที่มีวางจำหน่ายแล้วในท้องตลาด เพื่อส่งเข้าประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภทย่อย ตามวัตถุประสงค์ของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย (Consumer Package) 2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) 3. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Package) 4. สื่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการขาย (Point of Purchase: POP) 5. วัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ (Packaging Material and Components: PMC)
 

     นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานร่วมดำเนินการ ได้แก่ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1 Thailand) สนับสนุนรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 34,000 บาท และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (TIPMSE) สนับสนุนรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 30,000 บาท ขณะที่สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สนับสนุนรางวัลสำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 3 ประเภท และรางวัลพิเศษสำหรับผลงานของนักเรียน – นักศึกษา รวมมูลค่า 10,000 บาท ทั้งนี้ กสอ. ยังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับผลงานบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วให้ได้รับรางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุด (ThaiStar President’s Award) อีกจำนวน 1 รางวัล ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2563 นี้
 
 

www.smethailandlclub.com
ศูนย์รวมธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS