“จิมมี่ เดอะ โค้ช” เปิดคอร์ส ‘Leadership from Within’ รุ่น 2

“จิมมี่ เดอะ โค้ช” เปิดคอร์ส ‘Leadership from Within’ รุ่น 2 พัฒนาความเป็นผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ
     กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช ตอกย้ำความสำเร็จ เปิดหลักสูตร “Leadership from Within” รุ่นที่ 2 เดินหน้าสร้างผู้นำที่มั่นคงจากภายในด้วยทักษะไลฟ์โค้ช (Life Coach) เตรียมความพร้อมรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกสถานการณ์  เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างสมดุล เชื่อมโยงความสุขและความสำเร็จในชีวิตได้อย่างลงตัว
 

     พจนารถ ซีบังเกิด หรือ โค้ชจิมมี่ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach Group) เปิดเผยว่า จากการเปิดหลักสูตร “Leadership from Within” รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับผู้นำที่มั่นคงจากภายในด้วยศาสตร์หรือทักษะไลฟ์โค้ช (Life Coach)  ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจและกระแสตอบรับจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดี กลุ่มบริษัทจิมมี่ฯ จึงได้เปิดหลักสูตร “Leadership from Within” รุ่นที่ 2  เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นผู้นำที่พร้อมทั้งด้านการบริหารธุรกิจที่เชี่ยวชาญอยู่แล้ว ผนวกด้วยทักษะการบริหารคนเพื่อให้ทำงานด้วยศักยภาพที่แท้จริง และด้วยแรงบันดาลใจในทางบวก ด้วยทักษะไลฟ์โค้ชซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เป็น Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะด้านอารมณ์ในการบริหารงานและความสัมพันธ์เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเป้าหมาย เติมเต็มความสุขในแบบฉบับของตัวเอง


     หลักสูตร “Leadership from Within” เหมาะสำหรับผู้นำและผู้บริหารในองค์กรที่ต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารและ Team Lead ที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่มีบทบาทเป็นโค้ชในองค์กร รวมถึงผู้ที่ผ่านการเรียนทักษะการโค้ชมาแล้วและต้องการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ทั้งตนเอง และทีมงานสามารถตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง ด้วยตนเอง เข้าใจและขจัดอุปสรรคที่มีอยู่ภายในตัวตน ตัดสินใจเลือกโดยอิสระ เพื่อนำศักยภาพและความสามารถที่มีและอาจยังซ่อนอยู่ขึ้นมาเป็นพลัง เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ปลดล็อกสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหา แล้วพาตนเองไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในแบบที่ต้องการได้อย่างสมดุล มีจริยธรรม มีความสุข และอิ่มเอม
 

     “ในยุคที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤต Disruption อย่างทั่วถึง ด้วยเหตุนี้ Performance ที่ดีเลิศของผู้นำจึงไม่ได้มาจากความเก่งในด้านการทำงาน ความฉลาด และประสบการณ์เท่านั้น แต่ ‘จุดตัดที่แตกต่าง’ เกิดจากการที่ผู้นำมีความมั่นคงทั้งสภาวะร่างกายและจิตใจ กล้าเปลี่ยนแปลงตนเอง ยอมรับบุคคลที่แตกต่าง สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รับฟังที่ได้ยิน เข้าใจถึงความรู้สึก ความสุข หรือความกังวลของทีมงานที่ไม่ได้ถูกสื่อสารออกมาโดยตรง มีความเป็นธรรมชาติในการรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น มองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นในทีมงานแต่ละคน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานและผู้คนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง


     ซึ่งการพัฒนาความเป็นผู้นำที่มั่นคงจากภายในต้องเริ่มจากกระบวนการคิด หรือ Mindset ตามหลักการไลฟ์โค้ช คือ 1.มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและเป็นได้มากกว่าที่เขาเป็น  2.ทุกคนทำดีที่สุดแล้วด้วยทรัพยากรที่เขามีอยู่ ณ ขณะนั้น 3.คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และ 4.โลกนี้ไม่มีความล้มเหลว มีเพียงเสียงสะท้อนกลับเพื่อให้เราได้ปรับปรุง ซึ่งทุกองค์กรต้องตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้นำองค์กรและฝ่ายพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเสมือนขุมพลังงานที่จะชาร์จพลังงานดี เติม Energy บวกให้พนักงาน” โค้ชจิมมี่ กล่าว
 
 
     สุรีย์ บริสุทธิ์สวัสดิ์ วิทยากรด้านการพัฒนากลยุทธ์และการบริหารจัดการ ในฐานะ Lead Trainer หลักสูตร “Leadership from Within” รุ่นที่ 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตร Leadership from Within จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ รับรู้ถึงปัจจัยภายในตนเองที่ส่งผลต่อความคิดและการกระทำ พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งของตนเองและผู้อื่น สร้างความสอดคล้องทั้งเป้าหมายส่วนตัวและงานที่ทำ เกิดทัศนคติเชิงบวกที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน สร้างทักษะชีวิต มีความแข็งแรงจากภายใน สามารถเข้าใจตนเอง ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างลงตัว ดึงศักยภาพที่มีออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตด้านอื่นๆ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จทั้งในด้านการทำงานและการเติบโตส่วนบุคคล 
 

     หลักสูตร “Leadership from Within” รุ่นที่ 2 พัฒนาความเป็นผู้นำที่มั่นคงจากภายใน จัดเต็ม! Workshop 2 วัน ในวันที่ 23–24 เมษายน 2563 เวลา 09.00–17.00 น. ณ ห้องอบรม Better You ชั้น 2 ตึก RJ โครงการ 33 Space ประดิพัทธ์ ซอย 17 ในราคา 29,000 บาท/คน พร้อมอาหารกลางวันและคอฟฟี่เบรก พิเศษสุดๆ กับ Early Bird Price ด้วยส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02–789–9955 ต่อ 2
 
 
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS