กสอ. จัดมหกรรมชิม ช้อป ชิลล์ เปิดตลาดทดสอบสินค้าเกษตรแปรรูป

กสอ. จัดมหกรรมชิม ช้อป ชิลล์ พาเหรดผู้ประกอบการกว่า 80 ราย เปิดตลาดทดสอบสินค้าเกษตรแปรรูป
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตามนโยบายเกษตรอุตสาหกรรม จัดงานแสดงสินค้า “มหกรรม ชิม ช้อป ชิลล์” นำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 80 ราย ออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป หวังเพิ่มช่องทางตลาด แลกเปลี่ยนความรู้ ปรับปรุงคุณภาพและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมเชิญชวนขาช้อป ร่วม ชิม ช้อป ชิลล์  2 – 6 มีนาคม 2563 นี้
               

     ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกําลังเร่งมุ่งมั่นขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรไปสู่การปฏิบัติ ผ่านนโยบาย “เกษตรอุตสาหกรรม” ของสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี โดย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการ ด้านเกษตรของไทยให้เป็นนักธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงเป็นเกษตรอุตสาหกรรมให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาทุกด้าน ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เข้ามามีบทบาท พร้อมให้เชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ไปถึงด้านเงินทุนและการตลาด
 

     กสอ. จึงได้มีการจัดงานแสดงสินค้า “มหกรรม ชิม ช็อป ชิลล์” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งเป็นการแสดงผลงานและศักยภาพผู้ประกอบการ SME  ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาจาก กสอ. มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทดสอบตลาด และสร้างการรับรู้ในตราสินค้า ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังจะได้ใช้เวทีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าและช่องทางการตลาดต่อไป อีกทั้งยังสามารถนำไปสู่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายธุรกิจได้อีกด้วย โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ กสอ. ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมอื่น ที่เกี่ยวเนื่อง จำนวนกว่า 80 ราย ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน และคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 2.7 ล้านบาท


     “การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ กสอ. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งในด้านการเพิ่มผลิตภาพ การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการขยายช่องทางการตลาดได้มองเห็นทิศทางและโอกาสในการดำเนินธุรกิจนั้นจะนำไปสู่การสร้างรายได้ไม่มากก็น้อยและเรายังยืนยัน ว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพร้อมที่จะ “ปั้น-ปรุง-เปลี่ยน” ผู้ประกอบการไม่ใช่แค่ดีแต่ดีพร้อม (DIProm) ไปด้วยกัน"  ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย
 
 

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

NEWS & TRENDS