Eminent Air เดินหน้ารักษ์โลก ด้วยเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง

Eminent Air เดินหน้าต่อยุทธศาสตร์รักษ์โลกอย่างเข้มข้น ฉลองครบรอบ 42 ปี ด้วยเสื้อยืดอัพไซคลิ่ง
     บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการผลิตเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ในประเทศไทยเดินหน้าต่อยุทธศาสตร์รักษ์โลกอย่างเข้มข้น ฉลองครบรอบ 42 ปีด้วย “เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง” โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือ เบา แห้งง่าย ยับยาก เน้นย้ำจิตสำนึกและใช้ในการดำเนินการของบริษัทตลอดปี สู่เป้าหมาย Total Air Solution
 

     จากปีก่อนที่ บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินตามนโยบายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้กำหนดแผนรณรงค์โครงการเสื้อผ้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ให้หน่วยงานต่างๆ ตัดเย็บเสื้อผ้าเบอร์ 5 เพื่อลดการใช้พลังงานในภาพรวม ซึ่งเราได้ทำตามอย่างเคร่งครัด ในปีนี้บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ ถือโอกาสฉลองครบรอบ 42 ปีด้วยการจัดกิจกรรมมากมาย แต่ยังคงยืดแนวคิดรักษ์โลก ลดขยะ ด้วยการใช้ “เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง”
 

      “อัพไซคลิ่ง” คือกระบวนการการสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้หรือเศษวัสดุเหลือทิ้ง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเทคนิคหลากหลายเพื่อพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สวยงาม แปลกตา มีมูลค่าทางพาณิชย์ จึงเป็นแนวทางในการผลิต “เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง” ซึ่งคือการนำขวดพลาสติก ชนิด PET (Polyethylene Terephthalate) ที่นำมาใช้ทำ ขวดน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม มาผ่านกระบวนการรีไซเคิลและแปรรูปเป็นเส้นใยสังเคราะห์สำหรับผลิตเสื้อผ้า  โดยเสื้อยืด 1 ตัว ใช้ขวดน้ำ PET ประมาณ 12 ขวด ซึ่งการผลิตเสื้อยืดนี้ ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานอย่างหนึ่ง เพราะขวดพลาสติกประเภทนี้ผลิตจากน้ำมันดิบ เมื่อมีการรีไซเคิลขวดพลาสติก  สามารถช่วยลดการใช้น้ำมัน ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดพื้นที่ในการฝังกลบขยะได้ การใช้ “เสื้อยืดอัพไซคลิ่ง” ตอกย้ำยุทธศาสตร์แนวคิดรักษ์โลกของเราได้ ที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดขยะโลก
 


 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS