BEM ลดค่าเช่า 50% เมโทรมอลล์-ร้านค้าหน้าด่านทางด่วนช่วยเหลือ SME สู้โควิด-19

BEM ดูแลช่วยเหลือพันธมิตร ออกมาตรการ ลดค่าเช่า 50% และ ฟรี กรณีปิดให้บริการร้านค้าตามระยะเวลาประกาศของกรุงเทพมหานคร


 

     BEM ดูแลช่วยเหลือพันธมิตร ออกมาตรการ ลดค่าเช่า  50% และ ฟรี กรณีปิดให้บริการร้านค้าตามระยะเวลาประกาศของกรุงเทพมหานคร  ในพื้นที่ Metro Mall สถานีรถไฟฟ้า MRT และ ร้านค้าบนพื้นที่ด่านประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และ ด่านบางปะอิน  ให้ผ่านวิกฤติการณ์โควิด-19   


     บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษและรถไฟฟ้า ร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า จัดมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เราทุกคนผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน


     ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ BEM  กล่าวว่า  “ MRT  และ ทางด่วน เราร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และ ยกระดับมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ   โดยเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานี และ ในขบวนรถไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับผู้ใช้บริการ  รวมถึงพื้นที่ เมโทร มอลล์ (Metro Mall) ในสถานีรถไฟฟ้า MRT ด้วยเช่นกัน 


     นอกจากการดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยในพื้นที่แล้ว เรายังดูแลถึงสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ พนักงาน และ พันธมิตรคู่ค้า  โดยจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จัดจุดจำหน่ายหน้ากากผ้า รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด


     ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ผู้แทนการบริหารพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ของ BEM  ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ เมโทร มอลล์ ในสถานีรถไฟฟ้า MRT กล่าวว่า “ BEM และ BMN  ได้ร่วมดูแลช่วยเหลือพันธมิตร ลดค่าเช่า 50%  Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT และร้านค้าบนพื้นที่ด่านประชาชื่น ด่านศรีนครินทร์ และ ด่านบางปะอิน ที่จ่ายค่าเช่าคงที่รายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม  2563  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  นอกจากนี้ ร้านที่ปิดให้บริการตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฟรีค่าเช่าในช่วงวันที่ 22 มีนาคม 2563 - 12 เมษายน 2563


     ทั้งนี้ BEM และ BMN จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรต่างๆ  กำหนดแนวทาง มาตรการ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา และ จะดูแลให้ความช่วยเหลือพันธมิตรอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
 

NEWS & TRENDS