กสิกรไทยประเดิมย่างกุ้งกรุยทางปั้น "อาเซียนแบงก์"

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนาเครือข่ายการให้บริการในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นอาเซียนแบงก์(Asian Bank) ล่าสุด ธนาคารได้เปิดสำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้งประเทศพม่า อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ลูกค้านักธุรกิจไทยที่ต้องการเข้าไปลงทุน หรือต้องการหาตลาดใหม่เพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ด้วยบริการข้อมูลและคำปรึกษาแบบครบถ้วนสมบูรณ์ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ทั้งเรื่องการตลาดเชิงลึกข้อมูลการค้าการลงทุน กฎหมาย เครือข่ายธุรกิจที่สำคัญต่างๆ

 


นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้พัฒนาเครือข่ายการให้บริการในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นอาเซียนแบงก์(Asian Bank) ล่าสุด ธนาคารได้เปิดสำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้งประเทศพม่า อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ลูกค้านักธุรกิจไทยที่ต้องการเข้าไปลงทุน หรือต้องการหาตลาดใหม่เพื่อส่งสินค้าไปยังประเทศพม่า ด้วยบริการข้อมูลและคำปรึกษาแบบครบถ้วนสมบูรณ์ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ทั้งเรื่องการตลาดเชิงลึกข้อมูลการค้าการลงทุน กฎหมาย เครือข่ายธุรกิจที่สำคัญต่างๆ
 
        รวมทั้งสถาบันการเงินของท้องถิ่น พร้อมช่วยต่อยอดด้วยการจับคู่ธุรกิจ (Global Business Matching) จากฐานลูกค้าของธนาคาร ซึ่งมีทั้งนักธุรกิจไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในประเทศพม่า และเครือข่ายนักธุรกิจของพม่าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยในการเปิดสำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้งในคราวนี้ ได้มีลูกค้าธนาคารในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมให้เกียรติเข้าร่วมงานมากมาย เพื่อเตรียมพร้อมในการเชื่อมต่อธุรกิจในประเทศพม่า

สำหรับประเทศพม่า เป็นประเทศที่น่าจับตามอง โดยได้เริ่มปฏิรูปประเทศ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเปิดรับนักธุรกิจจากต่างชาติมากขึ้น ทำให้ด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ว่า จีดีพีของพม่าใน 2556 จะเติบโตที่ประมาณ 6.3% การส่งออกจะเติบโตประมาณ 11%โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ และไม้สัก ขณะเดียวกันเมื่อปี 2555 ก็ได้ปรับปรุงกฎหมายการลงทุน (Foreign Investment Law)ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศพม่า ตั้งแต่การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปจนถึงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ที่ยังมีพื้นที่และโอกาสพัฒนาอีกมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลก

ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยได้วางยุทธศาสตร์การเป็นอาเซียนแบงก์ โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายกับธนาคารพันธมิตรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ รวมถึงการเปิดสำนักงานผู้แทนในกลุ่มประเทศเป้าหมายตามกลยุทธ์ของธนาคาร โดยเริ่มจากสำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง เป็นที่แรกของปี 2556 พร้อมเร่งศึกษาการเปิดสำนักงานผู้แทนเพิ่มเติมในประเทศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้สูงสุด

NEWS & TRENDS