กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีฯ ร่วมลงทุนในโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน เข้าร่วมลงทุน บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) เพื่อวิจัยพัฒนาและขยายกิจการต่อไป

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้งานวิจัยพัฒนาและได้รับมาตรฐาน GMP และมาตรฐานอื่นๆ ที่ได้ยอมรับในมาตรฐานสากล เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการตอบรับเข้าร่วมลงทุนจาก กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน (Private Equity Trust for SME Growing Together) โดยมี บลจ.กรุงไทย ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และบริษัท แฮตตัน อิควิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะหนึ่งในที่ปรึกษา พิจารณาคัดเลือกกิจการที่จะให้กองทรัสต์เข้าลงทุน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะนำเงินทุนที่ได้รับเพิ่มเติมนี้เพื่อวิจัยพัฒนาและขยายกิจการต่อไป
 

     ทั้งนี้ บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) มีการเติบโตที่ดีตลอดมาเป็นเวลา 14 ปี โดยทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือ โรงงานพระราม 3 และโรงงานที่ลำพูน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าเกษตรในประเทศไทย แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยผ่านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง จำหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ในลักษณะการรับจ้างผลิต 70 เปอร์เซ็นต์ และขายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท 30 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตยาแผนปัจจุบัน ในหมวดยาน้ำ ยาฮอร์โมน ยาครีม และยาแคปซูลนิ่ม ผลิตผลิตภัณฑ์จากยาสมุนไพรในรูปแบบเม็ดแคปซูล รูปแบบผง รูปแบบเจล รูปแบบน้ำ รูปแบบสเปรย์ และรูปแบบปาล์ม ภายใต้มาตรฐาน GMP PIC/s ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเม็ด รูปแบบแคปซูล รูปแบบแคปซูลนิ่ม รูปแบบผงชงดื่ม รูปแบบน้ำ และรูปแบบเจล ภายใต้มาตรฐาน GMP ซึ่งกระแสรักสุขภาพและการเติบโตของผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดโลกมีการเติบโตสูง ทำให้บริษัทต้องการผู้ร่วมลงทุนในลักษณะ Strategic Partner เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดไทยสู่ตลาดโลก
         

     ดร.สิทธิชัย ยังกล่าวต่อว่า นอกจากการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริษัทฯ ยังได้ลงทุนพัฒนา ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช ที่ได้จากพืชของประเทศไทย เพื่อต่อยอดเป็นวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่การทำฟาร์มปลูก แปรรูปและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขายทั่วโลก รวมถึงปัจจุบันบริษัทฯ มี บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ดูแลมามากกว่า 1 ปี
 
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS