“บสย. รักษ์สิ่งแวดล้อม” แปลงขวดน้ำพลาสติก ผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าจีวร

บสย. จัดกิจกรรม CSR “แปลงขวดน้ำพลาสติก สู่หน้ากากอนามัยผลิตจากผ้าจีวร” ในโครงการ “บสย. รักษ์สิ่งแวดล้อม” ส่งมอบวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ

 
    

     ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นำทีมผู้บริหาร เปิดโครงการ “บสย. รักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “บริจาคขวดน้ำพลาสติก เพื่อผลิตจีวร”  ซึ่งเป็นโครงการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. (CSR) ประจำปี 2563  เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้พนักงาน บสย. มีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เห็นประโยชน์ของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณขยะประเภทขวดน้ำพลาสติก และตระหนักในการลดใช้พลาสติกภายในองค์กร


     สำหรับกิจกรรม “บริจาคขวดน้ำพลาสติก เพื่อผลิตจีวร” เริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมาระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม 2563 โดยการแปลงขวดน้ำพลาสติกเป็นผ้าจีวร จากนั้นนำผ้าจีวรมาผลิตเป็นหน้ากากอนามัย โดย บสย.จะส่งมอบขวดน้ำพลาสติกให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปส่งต่อให้วิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง นำขวดพลาสติกเข้าสู่กระบวนรีไซเคิล แปรรูปเป็นวัตถุดิบโพลีเอสเตอร์ในการผลิตผ้าจีวร ปั่นเป็นเส้นใยสำเร็จรูป เพื่อทอเป็นผืนผ้านำไปตัดเย็บเป็นจีวร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ต่อไป โดยขยะขวดพลาสติก 60 ขวด สามารถผลิตผ้าจีวรได้ 1 ผืน


     “ที่ผ่านมา บสย. มีการทำกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้วเรารณรงค์เรื่องการใช้ถุงผ้า เพื่อปลูกจิตสำนึกลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ปี 2563 บสย. รณรงค์ต่อเนื่องให้ลดการใช้พลาสติก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมนำขวดพลาสติกมาบริจาค เพื่อส่งมอบให้ทางวัดนำไปรีไซเคิล ใช้ผลิตผ้าจีวร ซึ่งผ้าจีวรนี้จะมีการนำไปผลิตเป็นหน้ากากอนามัย และบริจาคให้กับทางพระสงฆ์ต่อไป โครงการนี้ไม่ใช่แค่การรณรงค์พร้อมปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเท่านั้น แต่เป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ” ดร.รักษ์ กล่าว
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS