ธพว. หนุน SME พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส เปิดตัวเว็บไซต์เติมทักษะพาธุรกิจข้ามวิกฤต

ธพว. หนุน SME พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส เปิดตัวเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th เติมทักษะพาธุรกิจก้าวผ่านอุปสรรค




     ธพว. เปิดตัวเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th ช่วย SME ไทยพลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาส เติมทักษะความรู้ ติดปีกขยายตลาดบนโลกออนไลน์ไร้พรมแดน สร้างสังคมผู้ประกอบการยุค 4.0  สามารถปรับตัวก้าวข้ามปัญหา ธุรกิจมีศักยภาพพร้อมกลับเดินหน้าต่อไปได้รวดเร็ว
 

     นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะด้านยอดขายลดลง บางรายต้องหยุดกิจการชั่วคราว  ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ นอกเหนือจะมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแล้ว  ยังดำเนินมาตรการช่วยเหลือให้เอสเอ็มอีไทยเพิ่มทักษะความรู้  สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อมจะกลับมาเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างรวดเร็วหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปแล้ว ด้วยการจัดทำเว็บไซต์พัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (https://wdev.smebank.co.th/)
 

    สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางรวบรวมความรู้ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจครบวงจร  ประกอบด้วย 5 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.ข่าวสารกิจกรรมพัฒนาธุรกิจ   โดยเฉพาะการส่งเสริมขยายตลาดออนไลน์  2. e-Learning คอร์สสอนความรู้ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจผ่านออนไลน์ 3.บทความเติมความรู้ เพื่อผู้ประกอบการศึกษา และนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองตามความเหมาะสม  เช่น การเขียนแผนธุรกิจ  ทิศทางการตลาดยุคดิจิทัล  การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์  เป็นต้น 4. รวบรวมแอปพลิเคชันที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ และ 5. ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และต้นแบบให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจของตัวเอง
 

   นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังสามารถใช้บริการเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th  เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการธุรกิจของตัวเองหรือเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง เกิดเป็นสังคมธุรกิจ SME  ยุค 4.0    
 

    “จากสถานการณ์ในปัจจุบัน  ธพว.ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ SME   จึงเร่งให้ความช่วยเหลือ  ภายใต้แนวคิด “เติมความรู้คู่ทุน” นอกจากด้านการเงินแล้ว ยังมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการตลอดเส้นทางธุรกิจ โดยเว็บไซต์นี้ จะช่วยเติมทักษะให้ผู้ประกอบการ สามารถพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้นให้กลายมาเป็นโอกาส ปรับตัวก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ และเมื่อการแพร่ระบาดคลี่คลายไปแล้ว  ธุรกิจก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปได้ทันที เพราะมีศักยภาพแข็งแกร่งกว่าเดิมที่เคยเป็นมา”  นารถนารี ระบุ
 



www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS