M HERBS แจกผลิตภัณฑ์ช่วย “ผู้ป่วยมะเร็ง” กว่า 10,000 สิทธิ์

โครงการ “M HERBS ไม่ทิ้งผู้ป่วยมะเร็ง” แจกสมุนไพร M HERBS ฟรี ให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านถึงหน้าบ้าน เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมารอรับแจกที่บ้านหมอแสง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งจากกรณีผลกระทบของการแพ..


 

     โครงการ “M HERBS ไม่ทิ้งผู้ป่วยมะเร็ง” แจกสมุนไพร M HERBS ฟรี ให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านถึงหน้าบ้าน  เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมารอรับแจกที่บ้านหมอแสง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งจากกรณีผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ขณะนี้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมกันแออัดเป็นจำนวนมากได้ หลังจากก่อนหน้านี้ทุกวันเสาร์ต้นเดือน หมอแสง หรือ นายแสงชัย แหเลิศตระกูล ได้มีการแจกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่มารอรับเป็นประจำต่อเนื่องกันมาหลายปี 


     แสงชัย แหเลิศตระกูล หรือ หมอแสง กล่าวว่า การแจกสมุนไพร M HERBS ให้ผู้ป่วยมะเร็งมีการแจกมายาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งจะแจกเป็นประจำทุกวันเสาร์ต้นเดือน ที่บ้านของตนในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ป่วยมะเร็งทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมารอรับแจกสมุนไพรจำนวนหลายหมื่นคน


     ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนออกมาร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการงดจัดกิจกรรมที่มีประชาชนมารวมกันแออัดเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาต้องงดจัดกิจกรรมการแจกสมุนไพร M HERBS ให้กับผู้ป่วยมะเร็งเป็นการชั่วคราว ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลไม่ได้ทานสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใยสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็ง จึงได้มีความเห็นร่วมกับบริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M HERBS สูตรหมอแสง) ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง


     ด้านนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า จากผลกระทบดังกล่าว ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถเดินทางมารับแจกสมุนไพรได้ จึงมีความเห็นร่วมกับหมอแสงในการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดโครงการ “M HERBS ไม่ทิ้งผู้ป่วยมะเร็ง” ในครั้งนี้ โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ปรับรูปแบบการแจกสมุนไพร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการแจกสมุนไพรให้ผู้ป่วยมะเร็งด้วยการส่งไปรษณีย์ไปให้ ถึงบ้านอีกทั้งความพิเศษของโครงการนี้ คือ ไม่ได้แจกให้แค่เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่เคยมารับแจกที่บ้านหมอแสงเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสมุนไพร M HERBS สูตรหมอแสงไปทานเพื่อบำรุงสุขภาพได้เช่นกัน
 
 

NEWS & TRENDS