กสิกรไทยหนุนผู้ประกอบการไทยโกอินเตอร์

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ผลจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ถดถอย ซึ่งต่างจากด้านเอเชียที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเออีซีพลัส (อาเซียนและจีน ญี่ปุ่น เกาหลี) ที่ปี 56 มีจีดีพีอยู่ที่ 5.1% ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพื่อรับมือกับเออีซีอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2558 ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้ารุกตลาดต่างประเทศ โดยใช้จุดขายความเป็น ”เอเชียน แบงก์ (Asian Bank) “ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

 


นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึง ภาพรวมการลงทุน ในปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ว่า มีนักลงทุนมาขอยื่นรับส่งเสริม จำนวน 2,582 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่า มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ และตั้งแต่มีการจัดตั้ง บีโอไอ โดยจำนวนโครงการปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.7 เมื่อเทียบกับปี 2554 มี 1,990 โครงการ ส่วนด้านมูลค่าเงินลงทุน เพิ่มร้อยละ 131 เมื่อเทียบกับปี 2554 มีมูลค่าลงทุน 634,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 61.6 หรือ 348,866 คน โดยประเทศที่มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดคือ ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ปี 2555 มี 2,866 โครงการ มูลค่า 984,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่า มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เช่นกัน สำหรับกิจกรรมได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนมากที่สุด คือ กลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่า ปัจจัยที่มีนักลงทุน มาขอรับส่งเสริมการลงทุน เนื่องจาก ศักยภาพของประเทศไทย  เหตุการณ์ภัยธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่น เศรษฐกิจโลก รวมทั้ง การเปิดใช้เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

NEWS & TRENDS