กสอ.จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่แหล่งทุน สาขา การแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)”
      กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่แหล่งทุน สาขา การแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต
ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)”
 

      งานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 และ 29-31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.


       โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting


       ผู้สนใจดาวน์โหลดโปรแกรม คลิก https://www.webex.com/


       รายละเอียดการใช้งานโปรแกรม คลิก  https://www.webex.com/th-business-continuity/business-continuity-end-user.html
 


     กำหนดการ


      วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563


9.00 – 12.00 น.             ฝึกอบรมในหัวข้อ “Pitch ให้โดน เขียนให้ปัง เรียกพลังการลงทุน”
โดย คุณนิติ มุขยวงศา ผู้จัดการ บริษัท ยูนิซัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 16.00 น.           ฝึกอบรมในหัวข้อ “Pitch ให้โดน เขียนให้ปัง เรียกพลังการลงทุน” (ต่อ)
 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563


9.00 – 12.00 น.             ฝึกอบรมในหัวข้อ “Pitch ให้โดน เขียนให้ปัง เรียกพลังการลงทุน” (ต่อ)
โดย คุณนิติ มุขยวงศา ผู้จัดการ บริษัท ยูนิซัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 16.00 น.           ฝึกอบรมในหัวข้อ “Pitch ให้โดน เขียนให้ปัง เรียกพลังการลงทุน” (ต่อ)วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563


9.00 –12.00 น.             อบรมการปรับ Pitch Desk ให้สมบูรณ์
โดย คุณนิติ มุขยวงศา ผู้จัดการ บริษัท ยูนิซัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 -18.00 น.            อบรมการปรับ Pitch Desk ให้สมบูรณ์ (ต่อ)
 


วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563


9.00 – 12.00 น.             อบรมในหัวข้อ “การสร้างความเป็นอัตลักษ์ให้กับแบรนด์ (Brand DNA)”
โดย คุณพัฒนพงษ์ รานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ DIVANA SPA


12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 16.00 น.          บรรยาย หัวข้อ “เป็น Startup อย่างไรให้อยู่รอด”
โดย คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO & Co-Founder Claim Di (เคลมดิ)
 

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563


9.00 – 12.00 น.             ฝึกทักษะการ Pitch พร้อมคำแนะนำแบบเข้มข้นรายบุคคล
โดย คุณนิติ มุขยวงศา ผู้จัดการ บริษัท ยูนิซัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน


13.00 – 16.00 น.          ฝึกทักษะการ Pitch พร้อมคำแนะนำแบบเข้มข้นรายบุคคล (ต่อ)


16.00 น.                       จบกิจกรรม
 


หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการเขียนโมเดลธุรกิจ และผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการมาแล้วเท่านั้น
สอบถามเพิ่มเติม โทร .08 4555 0802
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS