เทคโนโลยีคือหัวใจของการทำธุรกิจยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เปิดผลสำรวจเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก เอชพี อิงค์ เทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนคือหัวใจของการทำธุรกิจขนาดเล็กยุคใหม่
     ท่ามกลางการกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากเจ้าของกิจการใดเพิกเฉยก็ไม่แน่ว่าอาจจะถูกแทนที่ด้วยธุรกิจรูปแบบใหม่ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่แม้จะมีข้อจำกัดทั้งเงินทุน ทีมงาน และความรู้ความเชี่ยวชาญ ก็จำเป็นต้องปรับตัวด้วยเช่นเดียวกัน แต่เชื่อหรือไม่แม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหากเจ้าของกิจการมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจไม่ต่างจากองค์กรใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความมุ่งมั่นเพื่อครอบครัว รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ซึ่งบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เอชพี อิงค์ ได้สำรวจความเห็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในประเทศไทย พบว่า เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กให้ความสำคัญมุ่งมั่นเพื่อ“ครอบครัว” เป็นอย่างมาก ในมุมมองของผู้ประกอบการไทยมากถึง 91% เชื่อว่าการประกอบธุรกิจส่วนตัวจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นและ 89% มีแรงจูงใจที่จะสร้างบริษัทให้มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อหลีกหนีความล้มเหลว ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเร่งพัฒนา ความสามารถในการสร้างรากฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง สามารถเติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในยุคดิจิทัลได้
 

เทคโนโลยีพรินเตอร์ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ                                      

     เจ้าของกิจการขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 70% มีความกังวลอย่างมากในการไล่ตามเทคโนโลยีให้ทัน ซึ่งสิ่งนี้เป็นความกังวลที่เทียบเท่ากับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เจ้าของธุรกิจต่างทราบดีว่าการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานเป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมการทำงานในออฟฟิศให้คล่องตัวมากขึ้น โดยผู้ประกอบการมองว่าพรินเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำธุรกิจยุคใหม่ จากการสำรวจพบว่า เจ้าของธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 85% ใช้พรินเตอร์ และ 64% ยอมรับว่าธุรกิจของพวกเขาไม่สามารถดำเนินต่อได้หากไม่มีพรินเตอร์ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังมองว่าพรินเตอร์กลายเป็นผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีและมีความต้องการใช้งานพรินเตอร์ที่มากกว่าการพิมพ์ แต่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้ด้วย เช่น การสแกนเอกสารหรือรูปภาพและส่งอีเมลซึ่งการใช้งานเหล่านี้สามารถรองรับการทำงานของเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ที่ต้องทำงานข้างนอกหรือขณะเดินทางได้เป็นอย่างดี


     จากความต้องการพรินเตอร์ของธุรกิจขนาดเล็กดังกล่าว ทำให้เอชพีคิดค้นพัฒนาพรินเตอร์เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งเจ้าของธุรกิจไม่เพียงแต่คาดหวังว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการจัดการงานธุรกิจเท่านั้น แต่การใช้งานพรินเตอร์จะต้องสะดวกสบายเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในการในยุคดิจิทัลอีกด้วย  

     HP
Smart Tank, HP OfficeJet Pro, HP Ink Advantage และ HP Neverstop Laser คือนวัตกรรมพรินเตอร์เอชพีเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก ให้งานพิมพ์คุณภาพสูง พิมพ์ได้ปริมาณมากในต้นทุนต่ำ ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น สะดวกต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา ผู้ใช้งานสามารถเติมหมึกหรือผงหมึกได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่หกเลอะเทอะหรือเปลี่ยนตลับหมึกได้ง่ายดายตามวิธีการในพรินเตอร์ในแต่ละรุ่น มากกว่านั้นพรินเตอร์เหล่านี้รองรับสำหรับการใช้งานในออฟฟิศที่มีพื้นที่จำกัดด้วยดีไซน์ขนาดกะทัดรัด  


     นอกจากนี้ เอชพียังพัฒนา HP Smart App1 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์และสแกนได้ทุกที่ทุกเวลาจากมือถือ WiFi เช่น สามารถถ่าย


หมึกแท้ที่ให้คุณภาพสูงและไม่สร้างปัญหา

     มากกว่านวัตกรรมเครื่องพิมพ์ เอชพียังได้ค้นคว้าพัฒนาหมึกพิมพ์ให้สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องพิมพ์ เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจและส่งมอบประสิทธิภาพการทำงานให้กับเจ้าของธุรกิจ โดยเอกสารสำคัญสำคัญทางธุรกิจที่พิมพ์ด้วยหมึกแท้จากเอชพีสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีหากเก็บในที่ที่เหมาะสม ตลับหมึกและผงหมึกของเอชพีผ่านการค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้มากกว่า 70% ของเทคโนโลยีการพิมพ์จึงอยู่ในตลับหมึกเอชพีของแท้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ด้านการพิมพ์ที่น่าประทับใจ

     อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีหมึกเลียนแบบที่สามารถใช้งานทดแทนได้ออกมาจำหน่ายจำนวนมาก  แต่หากพิจารณาถึงคุณภาพงานพิมพ์แล้วจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือหมึกเลียนแบบไม่สามารถให้งานพิมพ์คุณภาพ และไม่สามารถให้ปริมาณการพิมพ์ตามที่ลูกค้าคาดหวังได้ ที่สำคัญยังอาจเกิดปัญหากับเครื่องพิมพ์ กว่า 30% ของตลับหมึกเลียนแบบจะทำให้งานพิมพ์หยุดชะงักระหว่างการใช้งานและให้คุณภาพการพิมพ์ต่ำ ขณะที่ 47% ทำให้เครื่องพิมพ์เกิดปัญหา อาจต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ส่งผลให้การทำงานหยุดชะงัก สร้างปัญหาให้ผู้ใช้งานและก่อเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น


     นวัตกรรมหมึกแท้จากเอชพี ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เอชพี จึงมอบคุณภาพการพิมพ์ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งต้นทุนต่อหน้าต่ำ  
 

ขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

     แนวโน้มธุรกิจในอนาคตต้องเติบโตควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม แน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน โดยมีถึง 79% ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ 76% เชื่อว่าพวกเขาควรมีส่วนช่วยเหลือชุมชนรายล้อมที่อยู่ร่วมกัน  ในเรื่องนี้เองก็เป็นปณิธานของเอชพี โดยที่ผ่านมาเอชพีส่งมอบนวัตกรรมตลับหมึกและผงหมึกแท้เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกับการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะตลับหมึกและผงหมึกแท้ของเอชพีสามารถลดโอกาสในการสั่งพิมพ์ซ้ำซึ่งทำให้อัตราการสิ้นเปลืองของกระดาษลดลงตามไปด้วย  


     ตั้งแต่ปี 2000 เอชพีได้มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้สามารถรีไซเคิลตลับหมึกของ HP ได้สะดวกผ่านโครงการส่งคืนตลับหมึกใช้แล้วเพื่อนำไปรีไซเคิล ชื่อว่า HP Planet Partners ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้พลาสติกรีไซเคิลกว่า 90 ล้านกิโลกรัมในการผลิตตลับหมึกเอชพี โดยผู้ใช้สามารถส่งคืนตลับหมึกของเอชพีเพื่อรีไซเคิลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแตกต่างกับตลับหมึกเลียนแบบที่เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องกำจัดด้วยการถูกทิ้งแบบฝังกลบ2


     การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเครื่องพิมพ์และหมึกแท้ของเอชพีมอบคุณค่าในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของธุรกิจยุคใหม่ด้วยคุณภาพงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูง ภาพสีคมชัด สามารถจัดเก็บเอกสารที่สำคัญได้หลายปี ทั้งประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย พร้อมผลักดันในผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจไปอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

 
1ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม keypointintelligence.com/HPSmartTankPlus 
2 InfoTrends กับการศึกษาการรีไซเคิลวัสดุในเอเชียแปซิฟิกปี 2018 (2018 Asia Pacific Supplies Recycling Study) สนับสนุนโดย HP ผลการศึกษาอ้างอิงตามผลเฉลี่ยจากการสัมภาษณ์ผู้ทำการผลิตใหม่ 45 ราย ผู้ผลิต NBC 22 ราย ผู้รีฟิล 12 ราย และตัวแทนจำหน่าย 11 ราย โปรดดูที่ www.hp.com/go/APJ-2018InfoTrends

NEWS & TRENDS