บสย. New Normal “ค้ำประกันสินเชื่อ” เร่งเต็มสปีดช่วย SME 3 ล้านราย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกาศปรับแผนการดำเนินงานและกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19
      บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกาศปรับแผนการดำเนินงานและกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19  เร่งเต็มสปีดช่วย SME 3 ล้านราย
 

       ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) องค์กรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกาศปรับแผนการดำเนินงานและกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  สู่ “New Normal” “บริบทใหม่ บสย.” 3 ด้าน ได้แก่
 
 
      1.New Process  การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในการทำงานด้วยเทคโนโลยี 2.New Mindset เปลี่ยนมุมมอง และเปลี่ยนโจทย์ใหม่ วาง SMEs เป็นศูนย์กลาง และ บสย. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน  3. System Integration  การบูรณาการเป็นระบบแบบ Project Base
 

      ซึ่งผลจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน สามารถช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่อได้เร็วขึ้น โดยปัจจุบัน บสย. สามารถอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ (LG) ได้มากขึ้น  จากเดิมวันละ 300 ฉบับเป็น 1,400 ฉบับ
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 

NEWS & TRENDS