SCB วางขุมกำลังบุคลากรสาขา ให้คำปรึกษาลูกค้าหลัง Covid-19 คลี่คลาย

ไทยพาณิชย์ จัดกระบวนทัพพนักงานสาขา รองรับการให้คำปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถติดต่อพักชำระหนี้ได้เองในระบบออนไลน์ เมื่อสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น


 

     ไทยพาณิชย์ จัดกระบวนทัพพนักงานสาขา รองรับการให้คำปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถติดต่อพักชำระหนี้ได้เองในระบบออนไลน์ เมื่อสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น พบสาขาในห้างสรรพสินค้าที่กลับมาเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์ ลูกค้ากลับมาใช้บริการในสัดส่วนที่ใกล้เคียงก่อนช่วง Covid-19  ระบุสาขายังเป็นช่องทางนิยมสำหรับการฝากเงิน ชำระบิล และอัพเดทสมุดบัญชี ของลูกค้า
 

     วิฑูรย์ พรสกุลวานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจ Integrated Channels ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่า ด้วยมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มทยอยเข้าสู่ช่วงสภาวะปกติ รวมถึงสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้กลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารคาดว่าในระยะถัดไป ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก จะใช้บริการสาขาในเรื่องการขอคำปรึกษาการวางแผนทางการเงิน ตลอดจนการขอรับคำปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น จึงได้เตรียมความพร้อมบุคลากรสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา รวมถึงได้พัฒนาระบบให้ลูกค้าสามารถติดต่อพักชำระหนี้ได้เองผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย
 

     สำหรับธุรกรรมการเงินทั่วไปนั้น พนักงานสาขาของธนาคารได้ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง SCB Easy ซึ่งลูกค้าสามารถทำรายการต่างๆ ได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาสาขา อาทิ การโอนเงิน การชำระค่าสินค้าและบริการ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับลูกค้าใหม่ยังสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ที่ 7-Eleven ซึ่งสามารถใช้บริการฝากถอนเงินได้เช่นกัน
 

     ปัจจุบันสาขาของธนาคารทั่วประเทศ 908 แห่งพร้อมเปิดให้บริการแล้ว โดยแบ่งเป็นสาขาที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า (Stand Alone) 586 สาขา และสาขาในห้างสรรพสินค้า (In-Mall) 322 สาขา โดยพบว่า ภาพรวมของธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงการที่ธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยอย่างเคร่งครัด
 

     โดยพบว่าในเดือนพฤษภาคม ลูกค้าเริ่มกลับมาใช้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงก่อนการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 สัดส่วนของลูกค้าที่มาใช้บริการสาขาในห้างสรรพสินค้าอยู่ที่ 60 เปอร์เซ็นต์ และสาขา Stand Alone 40 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนไปใช้บริการสาขาในกลุ่ม Stand Alone มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสะดวกกว่าและเป็นการหลีกเลี่ยงในการเข้าไปยังสถานที่ที่มีคนหมู่มาก 
 

     อย่างไรก็ดีพบว่าลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ อันดับหนึ่งยังคงเป็นการฝากเงิน รองลงมา คือ การชำระบิล (Bill Payment) และอันดับสาม คือ การอัพเดทสมุดบัญชีเงินฝาก โดยเมื่อแยกเป็นธุรกรรมในห้างสรรพสินค้านั้น การฝากเงินยังคงเป็นธุรกรรมอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ชำระบิล (Bill Payment) ขณะที่สาขา Stand Alone นั้น ลูกค้ายังเน้นไปที่การฝากเงิน ตามมาด้วยการโอนเงินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งธุรกรรมการเงินดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้าที่จะมีการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 สะท้อนว่าสาขาของธนาคารยังคงมีความสำคัญต่อการทำธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานของลูกค้าแม้ในยามมีโรคระบาด
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS