​#FUJIFILM PhotoStorytelling ให้ภาพเล่าเรื่อง

ฟูจิฟิล์มร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดทำโครงการ “#FUJIFILM PhotoStorytelling ให้ภาพเล่าเรื่อง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวการเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ ในช่วงวิฤกติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด..
     ฟูจิฟิล์มร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดทำโครงการ “#FUJIFILM PhotoStorytelling ให้ภาพเล่าเรื่อง” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวการเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ ในช่วงวิฤกติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 
     ในช่วงเวลาที่คนไทยต้องเจอวิฤกติหนักจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก เราจะเห็นกลุ่มนักรบชุดขาวที่เตรียมการรับมือกับไวรัส พวกเขาเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจ เฝ้าระวัง ตลอดจนช่วยในเรื่องของการรักษาจนแทบไม่มีเวลาพัก พวกเขาต่อสู้ให้โรคระบาดนี้คลี่คลาย เพื่อช่วยให้คนไทยผ่านพันวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้เร็วที่สุด ฟูจิฟิล์มในฐานะที่อยู่ในธุรกิจการถ่ายภาพมาอย่างยาวนาน ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและเก็บบันทึกช่วงเวลาที่สำคัญเหล่านั้น ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าครั้งหนึ่งประเทศของเราได้เจอเหตุการณ์ที่หนักและเราผ่านกันมาได้ ด้วยเสียสละอันยิ่งใหญ่ในการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์

     สำหรับ #FUJIFILMPhotoStorytelling นี้ ฟูจิฟิล์มร่วมกับช่างภาพชื่อดัง คุณโอ๊ต ณัฐพร โสดาบรรลุ  มาถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่องราวการเสียสละในครั้งนี้ ซึ่งภาพเหล่านี้ฟูจิฟิล์มทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บนสื่อ LED outdoor media ใน 10 จังหวัด ทั่วประเทศ  และนำภาพต่าง ๆ มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสื่อ Online Social Media; YouTube, Facebook, Instagram  และ Offline Media  อีกด้วย

     ฟูจิฟิล์มเชื่อว่าภาพถ่ายที่ถูกบันทึกไว้ในวันนี้จะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวการเสียสละ การแบ่งปัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีผ่าน #FUJIFILMPhotoStorytelling ในครั้งนี้


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
 

NEWS & TRENDS