สสว.ของบ 40 ล้านบาทช่วย SMEs

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงฯ สำรวจว่ามีการปิดกิจการมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น การจัดคลินิกอุตสาหกรรม ปรับประสิทธิภาพเครื่องจักร ซึ่งลดต้นทุนได้ 10%

 


นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงฯ สำรวจว่ามีการปิดกิจการมากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น การจัดคลินิกอุตสาหกรรม ปรับประสิทธิภาพเครื่องจักร ซึ่งลดต้นทุนได้ 10%

ด้านนายวิฑูรย์ กล่าวว่าได้กำหนดให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส่งข้อมูลมาให้ในวันที่ 11 ม.ค. ก่อนหาทางช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมเสนอคณะกรรมการ สสว.ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในเดือน ก.พ.เพื่อขอใช้งบจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 30-40 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี

แนวทางที่เตรียมไว้มี 3 แนวทาง คือ 1.มาตรการเพิ่มผลิตภาพ โดยจัดให้มีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขพิเศษเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และอาจสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วน โดยเน้นช่วยพื้นที่ 19 จังหวัด ที่ค่าแรงปรับขึ้นมากกว่า 23 % เช่น พะเยา ศรีสะเกษ น่าน ตาก สุรินทร์ โดยรัฐจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรึกษา 70 % ส่วนจังหวัดที่มีค่าแรงสูงขึ้นน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เช่น สงขลา ราชบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา รัฐจะสนับสนุน 50 % ส่วนที่นำร่องปรับไปแล้ว 7 จังหวัด รัฐจะสนับสนุน 30 %

2.มาตรการลดต้นทุน จะจัดพื้นที่พิเศษให้เอสเอ็มอีได้ใช้ทรัพยากรในการทำธุรกิจร่วมกัน เช่น พื้นที่บางส่วนในนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งให้ความรู้และทำคู่มือให้กับเอสเอ็มอีในการบริหารต้นทุน เช่น ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างงาน ซึ่งจะเน้นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมาก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่ม กระเป๋าหนัง และกระทรวงอุตสาหกรรมจะออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายเอสเอ็มอี เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ

3.มาตรการเพิ่มรายได้ จะให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดด้วยการส่งเสริมให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างกับเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบ และเชื่อมโยงกับกองทุนภาครัฐเพื่อให้แรงงานที่ตกงานเข้าร่วม เช่น กองทุนตั้งตัวได้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 

NEWS & TRENDS