กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้าอันดับ 1 ในเอเชีย ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร (CR)

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้าอันดับ 1 ในเอเชีย 4 ปีซ้อน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร (CR) จากการประเมินดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรของกลุ่มแอกซ่า (AXA Sustainability Index 2019) ด้วยคะแนนสูงที่สุดถึง 87 คะแนน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคว..


 

     บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้าอันดับ 1 ในเอเชีย 4 ปีซ้อน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร (CR) จากการประเมินดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรของกลุ่มแอกซ่า (AXA Sustainability Index 2019) ด้วยคะแนนสูงที่สุดถึง 87 คะแนน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ในฐานะบริษัทประกันชั้นนำที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดมา


     โดยการประเมินดังกล่าว เป็นการประเมินประจำของกลุ่มแอกซ่า และในปีที่ผ่านมามีประเทศที่เข้าร่วมประเมิน รวม 35 ประเทศ และเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปตาม Dow Jones Sustainability Index ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกในด้านการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนเป็นหลัก ซึ่งทั้งกลุ่มแอกซ่า และกรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต ต่างให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมา เช่น “โครงการปลูกป่า ปลูกความดี 3 ปี 100,000 ต้น” ที่เพิ่ง Kick Off โครงการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงโครงการคาราวานตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศไทยกว่า 10 ปี อีกทั้งโครงการ Insure You Success ปีที่ 6 และ โครงการ Green4Good ปีที่ 3 ที่เน้นการให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการวางแผนทางการเงินเบื้องต้น และโครงการ KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy มุ่งหวังที่จะสนับสนุนพัฒนาทักษะ และยกระดับฟุตบอลของเยาวชนไทยสู่สากล พร้อมมอบประสบการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กไทยหลายๆ คนที่ใฝ่ฝัน ที่จะได้รับโอกาสไปฝึกซ้อมที่สโมสรลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ


     ทุกๆ โครงการของบริษัทฯ ที่ดำเนินการมาโดยตลอด ล้วนแต่มาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนา ช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายที่สุดในการให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนาอย่างยั่งยืน  
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup

NEWS & TRENDS