SCB ปรับกลยุทธ์รับปี 56 เพิ่มเซ็กเมนท์ SME ใหม่

ไทยพาณิชย์ สานต่อความสำเร็จลูกค้า SME ประกาศปรับกลยุทธ์ เพิ่มเซ็กเมนท์ SME กลุ่มใหม่ “Lower MB” หวังตอบสนองความต้องการเชิงลึก เชื่อดันยอดสินเชื่อปีนี้โต 45,000 ล้านบาท

 

    ไทยพาณิชย์ สานต่อความสำเร็จลูกค้า SME ประกาศปรับกลยุทธ์ เพิ่มเซ็กเมนท์ SME กลุ่มใหม่ “Lower MB” หวังตอบสนองความต้องการเชิงลึก เชื่อดันยอดสินเชื่อปีนี้โต 45,000 ล้านบาท

    นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจากที่ธนาคารได้มีการปรับยุทธศาสตร์การดำเนินงานในกลุ่มลูกค้า SME เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าใหม่ จากเดิมซึ่งแบ่งตามภูมิศาสตร์ มาเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามขนาด นั่นคือ ขนาดเล็ก หรือ SB (Small Business) และขนาดกลาง หรือ MB (Medium Business) ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตรงความต้องการ ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าธุรกิจของธนาคารประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกด้าน โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา คาดว่าจะมียอดสินเชื่อคงค้างทั้งปี 2.9-2.93 แสนล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่ม SSME ประมาณ 0.38-0.39 แสนล้านบาท  

    สำหรับในปี 2556 นี้ ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมทุกด้าน และให้ลึกมากยิ่งขึ้น โดยปีนี้จะมีการแบ่งลูกค้า SME กลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเซ็กเมน  ซึ่งจากเดิมที่มีอยู่ คือ กลุ่ม SB (Small Business) ซึ่งจะมียอดสินเชื่อต่ำกว่า 20 ล้านบาท และกลุ่ม MB (Medium Business) ซึ่งยอดสินเชื่ออยู่ที่ 20- 300 ล้านบาท

     ทั้งนี้มองว่า กลุ่มลูกค้าที่ตรงกลาง หรือที่เรียกว่า  Lower MB ซึ่งยอดสินเชื่อจะอยู่ที่ 20-50 ล้านบาทนั้น เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างจากกลุ่ม MB ทั่วไป ทางธนาคารจึงมีการปรับวิธีการทำงานใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าใจลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างแท้จริง รวมถึงลดขั้นตอนในการพิจารณาสินเชื่อให้สั้นลง เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี คาดว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนี้จะช่วยดันให้ยอดสินเชื่อขยายตัวได้เป้าหมาย โดยตั้งเป้าว่าในปี 2556 จะมียอดสินเชื่อเพิ่มขึ้น 45,000 ล้านบาท

NEWS & TRENDS