ส.อ.ท.หวั่นทุนต่างชาติซ้ำเติม SMEs ไทย

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาทบทวนนโยบายการโรดโชว์และการให้สิทธิพิเศษทางภาษีดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในไทยใหม่ เพราะหากธุรกิจต่างชาติเข้ามาปริมาณมากจะยิ่งทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยต้องปิดตัวรวดเร็วกว่าเดิม โดยเฉพาะกิจการที่เอสเอ็มอีไทยดำเนินการอยู่แล้ว เนื่องจากจะทำให้เกิดการแย่งตลาดและแย่งคนงานจากธุรกิจคนไทยอีก

 

     นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาทบทวนนโยบายการโรดโชว์และการให้สิทธิพิเศษทางภาษีดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในไทยใหม่ เพราะหากธุรกิจต่างชาติเข้ามาปริมาณมากจะยิ่งทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยต้องปิดตัวรวดเร็วกว่าเดิม โดยเฉพาะกิจการที่เอสเอ็มอีไทยดำเนินการอยู่แล้ว เนื่องจากจะทำให้เกิดการแย่งตลาดและแย่งคนงานจากธุรกิจคนไทยอีก


"สาเหตุที่เอสเอ็มอีไทยกังวล คือแรงงานฝีมือจะไหลไปเอสเอ็มอีต่างชาติหมด เพราะจะให้ค่าจ้างที่สูงกว่าธุรกิจคนไทย รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น ญี่ปุ่น หากมีเอสเอ็มอีญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในไทยปริมาณมากในอนาคตอาจทำให้ลดการสั่งออร์เดอร์คนไทยลง แล้วหันไปสั่งออร์เดอร์จากธุรกิจในชาติเดียวกัน และที่สำคัญต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยส่วนใหญ่จะได้รับสิทธิ์บีโอไอยกเว้นภาษีนิติบุคคลก็จะทำให้ต้นทุนต่ำกว่าธุรกิจไทยเพิ่มขึ้นอีก" นายธนิตกล่าว

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมายอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอกว่า 1.4 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งบีโอไอมา 46 ปี ดังนั้น บีโอไอควรพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เฉพาะในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี และให้มีการถ่ายทอดแก่คนไทย หรืออุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตรไทย เป็นต้น และที่สำคัญควรออกนโยบายปกป้องธุรกิจเอสเอ็มอีด้วย ไม่ใช่เอาแเม็ดเงินจากต่างชาติ แต่ไม่สนใจธุรกิจที่เป็นคนไทยจริงๆ

NEWS & TRENDS