5 แห่งไม่รอดเซรามิกลำปางดิ้นหนีตาย

น.ส.สุปราณี ศิริอาภานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และผู้บริหารโรงงาน SPP เซรามิกลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมทุกระดับใน จ.ลำปาง ประสบปัญหาธุรกิจอย่างหนัก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่ประะกาศใช้ทั่วประเทศ ตลอดทั้งปรับขึ้นราคาก๊าซได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ กว่า 200 แห่ง ที่มีสายป่านน้อยต่างทยอยปิดกิจการ ส่วนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็ต้องมีการปรับแผนการดำเนินการขนานใหญ่เพื่อพยุงให้ธุรกิจอยู่รอด

 


น.ส.สุปราณี ศิริอาภานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และผู้บริหารโรงงาน SPP เซรามิกลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมทุกระดับใน จ.ลำปาง ประสบปัญหาธุรกิจอย่างหนัก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ที่ประะกาศใช้ทั่วประเทศ ตลอดทั้งปรับขึ้นราคาก๊าซได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ กว่า 200 แห่ง ที่มีสายป่านน้อยต่างทยอยปิดกิจการ ส่วนผู้ประกอบการขนาดใหญ่ก็ต้องมีการปรับแผนการดำเนินการขนานใหญ่เพื่อพยุงให้ธุรกิจอยู่รอด  
 
“ที่ผ่านมาโรงงานเซรามิกใน จ.ลำปาง ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ทุนน้อย และไม่มีลูกค้าประจำ ได้ปิดตัวไปแล้ว 5 แห่ง แรงงานส่วนใหญ่ ก็เปลี่ยนอาชีพไปรับจ้างทำงานอย่างอื่น หรือบางคนก็ตกงาน และออกหางานทำตามเมืองใหญ่ทั่วไป สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ได้นำแนวทางลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น เพื่อให้มีรายได้ ด้วยการขยับขึ้นราคาสินค้าอย่างน้อยร้อยละ 10 รวมถึงได้นำเครื่องจักร มาทำงานแทนคน และใช้วิธีการว่าจ้างแบบเหมาจ่ายแทน เพื่อทดแทนการคิดเป็นเงินรายวัน”น.ส.สุปราณี กล่าว
 
ทั้งนี้ สินค้าที่ทำการจ้างเหมางานนั้น ก็ต้องคำนึกถึงคุณภาพของงานที่ทำด้วย ว่า มีความยากง่าย ก็จะขึ้นอยู่กับราคาจ้างเหมา นอกจากนี้ โรงงานบางแห่ง ก็ใช้วิธีเหมางานแบบนับชิ้น ซึ่งจะทำให้ต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นมากนัก ขณะที่แรงงานลูกจ้างเองไม่สามารถเลือกได้ เนื่องจากยินยอม ที่จะมีรายได้ มากกว่าจะต้องไปวิ่งหางานทำใหม่ หรือตกงานไป โดยที่แรงงานยึดหลักยินยอม ทนทำงานอยู่ ถึงแม้จะไม่ได้ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท แต่ก็ยังมีรายได้มาเลี้ยงชีพ เน้นขยันทำงานแบบรายเหมา และรายชิ้น เพื่อไม่ให้ถูกเลิกจ้าง ซึ่งในช่วงที่ทำงานอยู่ ก็อาจมีบางคน หางานใหม่ไปด้วย ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงงานเซรามิก ก็ไม่ได้ปิดกัน หากจะมีการลาออกจากระบบ เพื่อให้มีทางเลือกในการมีงานทำใหม่ ที่มั่นคงกว่า

NEWS & TRENDS