​แอมพอส เปิดโซลูชันบน AWS คลาวด์ แพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ เอชอาร์ ยุคใหม่

ในยุค Next normal เป็นยุคที่องค์กรทั้งหลายต้องหันมาพิจารณาการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด 19 ที่กลายเป็นความท้าทายของแทบจ..

     ในยุค Next normal เป็นยุคที่องค์กรทั้งหลายต้องหันมาพิจารณาการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุงองค์กรให้มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด 19 ที่กลายเป็นความท้าทายของแทบจะทุกองค์กร อีกทั้งยังเป็นตัวแปรที่เข้ามาเร่งให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

     ฝ่ายดูแลทรัพยากรมนุษย์ หรืองานด้านเอชอาร์ ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินงานสำคัญ เพราะบุคลากรคือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร จึงทำให้องค์กรต้องหันมาให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะ สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงาน รวมถึงการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์เปลี่ยนไป

     ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงทำให้หลายองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน รวมถึงนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการบริหารจัดการบุคลากรได้ตามเป้าหมายในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง และตอบโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่นในขณะที่ให้ประสิทธิภาพด้านการจัดการที่เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และหนึ่งในคำตอบที่ดีที่สุด ที่ช่วยตอบโจทย์งานด้านบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีเลิศ คือโซลูชั่นที่ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการงานด้านเอชอาร์ จากผู้ให้บริการอันดับต้นของประเทศไทยอย่าง แอมพอส (AMPOS)

     บัญชา ธรรมารุ่งเรือง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมพอส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งใน Startup ของไทย ที่มีผลงานระดับอินเตอร์ เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เผยว่า “แอมพอส เป็นโซลูชั่นที่ช่วยในการบริหารจัดการงานทางด้านเอชอาร์ ซึ่งเราได้ออกแบบโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละองค์กรได้อย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาทักษะ อย่างการ Reskill และ Upskill ของบุคลากร  รวมถึงช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารกับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานที่หลากหลายสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับองค์กรได้”

     ล่าสุดแอมพอส ได้ช่วยให้หลายองค์กรฝ่าวิกฤตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ด้วยโซลูชั่นที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร และหนึ่งในนั้น คือโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย ที่มีการรับดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยทางโรงพยาบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการสื่อสารที่ต้องมีการประสานงานในส่วนต่างๆ ตลอดเวลา 24 ชม. ซึ่งต้องเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำและชัดเจน เพราะหากมีการสื่อสารที่ผิดพลาดอาจส่งผลต่อชีวิตผู้ป่วยได้ ทางแอมพอส จึงได้ออกแบบโซลูชั่นที่ช่วยตอบโจทย์โรงพยาบาลในเรื่องดังกล่าว โดยมีฟีเจอร์ที่เป็นประกาศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างทันท่วงทีในแบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ว่าใครอ่านหรือยังไม่ได้อ่านประกาศนั้นๆ ซึ่งฟีเจอร์นี้นับเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับโรงพยาบาล เพราะหากพลาดการสื่อสารอาจทำให้การทำงานผิดพลาดและส่งผลต่อผู้ป่วยได้”

     “ปัจจุบัน โซลูชั่นทั้งหมดของแอมพอสรันอยู่บนคลาวด์ แพลตฟอร์มของ AWS ด้วยความมั่นใจในเรื่องของความเป็นแบรนด์ระดับโลกมีความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้งมีบริการที่หลากหลาย จึงทำให้แอมพอสเลือกใช้บริการจาก AWS ในการสร้างนวัตกรรมและโซลูชั่นได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งยังสามารถสเกลอัพระบบให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว”

     “สำหรับผม การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ความท้าทายคืองบประมาณที่มีอยู่จำกัด เราจำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า หากไม่ใช้คลาวด์ของ AWS เราต้องลงทุนกับอุปกรณ์ไอทีที่หลากหลาย และต้องมีประสิทธิภาพที่ดีมาก  รวมถึงหากต้องทำในเรื่อง AI Data science แมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ และนั่นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ในทางกลับกัน เมื่อผมใช้บริการของ AWS ที่มีบริการที่หลากหลาย ทำให้แอมพอสสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว” บัญชา กล่าวทิ้งท้าย


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
 

NEWS & TRENDS