แนะใช้สินค้าสุขภาพเจาะคนชั้นกลางฝรั่งเศส

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของฝรั่งเศส เพื่อดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในตลาดยุโรป ว่า ฝรั่งเศสมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในยุโรป รองจากเยอรมนี และมีอัตราการใช้จ่ายต่อปีอยู่ในอันดับต้นๆ ของยุโรป ประชากรฝรั่งเศสกำลังเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุ โดยภายใน 25 ปีข้างหน้า คาดว่าประชากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะมีสัดส่วนสูงกว่า 40% ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ 64 ล้านคนนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของฝรั่งเศส เพื่อดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในตลาดยุโรป ว่า ฝรั่งเศสมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในยุโรป รองจากเยอรมนี และมีอัตราการใช้จ่ายต่อปีอยู่ในอันดับต้นๆ ของยุโรป ประชากรฝรั่งเศสกำลังเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุ โดยภายใน 25 ปีข้างหน้า คาดว่าประชากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะมีสัดส่วนสูงกว่า 40% ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ 64 ล้านคน

ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของชาวฝรั่งเศสลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะคำนึงถึงมูลค่าของเงินมากขึ้น เกิดลักษณะการบริโภคแบบประหยัด และแบบใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางและโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ รวมถึงผู้ประกอบการไทยในการเข้าทำตลาด อาทิ การที่จำนวนผู้อาศัยอยู่คนเดียวมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการค้าปลีกในเขตเมือง โดยกว่า 40% ของผู้บริโภคต้องการข้อมูลสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยการประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย สื่อสิ่งพิมพ์ การบอกแบบปากต่อปาก เป็นช่องทางที่ชาวฝรั่งเศสนิยมใช้หาข้อมูล  

นายปกายศักดิ์ สวัสดิสิงห์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า ผู้ผลิตไทยอาจใช้ประโยชน์จากช่วงที่ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสมีกาลังซื้อลดลง นำเสนอสินค้าระดับกลาง ในราคาที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสที่มีอายุมาก ก็มองหาสินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวก จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิตไทย

NEWS & TRENDS