​เดลต้าร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรางวัลและเงินทุนแก่สตาร์ทอัพผู้ชนะโครงการ Delta Angel Fund 2020

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อสตาร์ทอัพผู้ชนะจากโครงการ Delta Angel Fund 2020 ณ สำนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ภายในพิธีมอบรางวัล เดลต้า ประเทศไทย ได้มอบรางวัลแก่ทีม Startup สัญชาติไทย 30 ทีม เป็นเงินทุนสนั..
     บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อสตาร์ทอัพผู้ชนะจากโครงการ Delta Angel Fund 2020 ณ สำนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ภายในพิธีมอบรางวัล เดลต้า ประเทศไทย ได้มอบรางวัลแก่ทีม Startup สัญชาติไทย 30 ทีม เป็นเงินทุนสนับสนุนองค์กร รวมมูลค่า 3.2 ล้านบาท
 
     ภายในงาน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลและเน้นย้ำถึงผลสำเร็จที่ผ่านมาของโครงการ Delta Angel Fund เพื่อสานฝันแก่ Startup และความสำเร็จด้านความร่วมมือระหว่างเดลต้ากับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการรายใหม่ระหว่างการฟื้นตัวของประเทศไทยในยุค New Normal
 
     ภายหลังจากการกล่าวเปิดงาน นายแจ็คกี้ ชาง ประธานบริหาร เดลต้า ประเทศไทย และสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมมอบรางวัลเป็นใบประกาศนียบัตรสำหรับ Startup และเงินทุนสนับสนุนธุรกิจจากเดลต้า ให้แก่ทีมที่ชนะรางวัล 10 อันดับแรก และยังมอบรางวัลแก่อีก 20 ทีมที่เข้าร่วมในโครงการนี้ โดย
เดลต้ามอบเงินสปอนเซอร์ให้แก่ 10 ทีมแรกที่ได้รับรางวัล แบ่งเป็นรางวัลอันดับหนึ่ง รางวัลอันดับสอง และรางวัลอันดับสาม โดยมีเงินรางวัลจำนวน 500,000 บาท 300,000 บาทและ 100,000 บาทตามลำดับ ทั้งนี้เดลต้ายังมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมทั้ง 20 ทีมรางวัลละ 20,000 บาทเป็นเงินสนับสนุน
 
     นอกเหนือจากเงินทุนสนับสนุนแล้ว เดลต้ายังจะให้การฝึกอบรมทางธุรกิจและด้านเทคนิคตลอดทั้งปี เพื่อให้ทีม Startup ทุกทีมที่เข้าร่วมในโครงการ Delta Angel Fund 2020 สามารถพัฒนาแผนธุรกิจในด้านระบบอัตโนมัติและนวัตกรรมประหยัดพลังงานได้ ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Chosen Energy ซึ่งพัฒนาแพลตฟอร์มการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับการจัดการบิ๊กดาต้า และทีม Coxsys Robotics ที่พัฒนาหุ่นยนต์สุขาภิบาลควบคุมผ่านแอปเพื่อรับมือกับโควิด-19
 
     ตั้งแต่ปี 2559 เดลต้าได้ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถแก่ผู้ประกอบการและธุรกิจ Startup ในไทย โดยจุดประสงค์ของโครงการ Delta Angel Fund คือมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ให้สร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถปรับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
 
     ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการ Delta Angel Fund สำหรับ Startup ได้มีทีมผู้เข้าแข่งขันมาแล้วทั้งหมด 650 ทีม ซึ่งมี 158 ทีมที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างโดดเด่นรวมกว่า 500 ล้านบาท
 
     ตลอดช่วงวิกฤตโควิด-19 เดลต้ายังคงให้การสนับสนุนกิจการไทยและเสริมสร้างธุรกิจในประเทศที่เปี่ยมพร้อมด้วยความสามารถอยู่สม่ำเสมอ โครงการ Delta Angel Fund สำหรับ Startup เป็นส่วนสำคัญของโครงการความร่วมมืออันหลากหลายระหว่างเดลต้ากับภาครัฐและสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย เพื่อพิสูจน์ความมีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในยุค New Normal และเพื่อสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเดลต้าที่ว่า Smarter. Greener. Together.


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
 

NEWS & TRENDS