ทีเส็บปลุกกระแส “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

ทีเส็บ นำภาคีเปิดงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนา และห้องเจรจาธุรกิจ ชูแพ็กเกจสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางกลุ่มประชุมสัมมนาจากโรงแรม สายการบิน และผู้จัดงานกว่า 120 ราย พร้อมอัดฉีด 7 แพ็กเกจสนับสนุน


 

    ทีเส็บ นำภาคีเปิดงาน “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนา และห้องเจรจาธุรกิจ ชูแพ็กเกจสุดพิเศษสำหรับนักเดินทางกลุ่มประชุมสัมมนาจากโรงแรม สายการบิน และผู้จัดงานกว่า 120 ราย พร้อมอัดฉีด 7 แพ็กเกจสนับสนุน 
 

     จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งผลักดัน และส่งเสริมให้เกิดการจัดงานประชุมและนิทรรศการในประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สร้างการจ้างงาน และการกระจายรายได้ไปยังทุกภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การดำเนินงานของทีเส็บ ที่มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤต นำมาสู่การจัดโครงการ “จัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ขึ้นในครั้งนี้


     โดยได้รับเกียรติจาก อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลกับการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการของประเทศไทย” พร้อมมอบตราสัญลักษณ์เมืองไมซ์ซิตี้ให้กับ 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา ภูเก็ต และสงขลา


     “เป้าหมายการจัดงานครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการไมซ์ไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ สร้างความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนร่วมผลักดันให้การจัดประชุมและนิทรรศการเป็นวาระแห่งชาติที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนให้ความรู้กับผู้ประกอบการถึงแนวทางการจัดงานไมซ์อย่างปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดการจัดงานทั่วประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุด”


     ทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมจัดงานทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ โดยยืนยันจัดงานไม่ต่ำกว่า 10 งานต่อหนึ่งบริษัทภายในเดือนธันวาคม 2563 และใช้แพ็กเกจ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” ซึ่งมีรายนามบริษัททั้งสิ้น 5 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า แก่นนคร จำกัด, หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, โรงแรม เดอะ เปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ มิวสิเคิล รีสอร์ท, บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ โรงแรม บุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล
 

     สำหรับกิจกรรมเด่นภายในงานครั้งนี้ ทีเส็บจัดให้มีกิจกรรมไมซ์มาร์ท (MICE Mart) เป็นเวทีเจรจาซื้อขายธุรกิจการจัดงานไมซ์ระหว่างผู้ขายจำนวน 120 ราย จากผู้ประกอบการโรงแรม สายการบิน บริษัทจัดงาน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ซื้อจำนวนไม่ต่ำกว่า 300 รายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมใจจัดงานในประเทศอย่างพร้อมเพรียง 


     ด้านทีเส็บเปิดตัว 7 แพ็กเกจพิเศษ เพื่อสนับสนุนการจัดงานไมซ์ และดึงดูดนักเดินทางไมซ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ดังนี้


     สำหรับ ตลาดในประเทศ จัดให้ 3 แพ็กเกจ ได้แก่


     1.  “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” แพ็กเกจสำหรับการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ (Meetings & Incentives)

     2.  “ประชุมเมืองไทย ร่วมใจขับเคลื่อนชาติ” แพ็กเกจสำหรับการจัดประชุมภายในประเทศ (Conventions)

     3.  “งานแสดงสินค้าในประเทศ นำเศรษฐกิจไทยไปไกลกว่า” แพ็กเกจสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ (Domestic Exhibitions)


     ด้าน ตลาดต่างประเทศ ทีเส็บสนับสนุนการจัดงานให้กับ 4 กลุ่มตลาด ประกอบด้วย


     1. “Ease Up” แพ็กเกจสำหรับการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลนานาชาติ (Meetings & Incentives)

     2.  “Convene Plus” แพ็กเกจการจัดประชุมนานาชาติ (Conventions)

     3.  “Re-Energizing” แพ็กเกจการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions)

     4.  “Thailand Power Up” แพ็กเกจสนับสนุนการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ (Mega Events & World Festivals)


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

NEWS & TRENDS