​คอร์ส “DISC The 4 Energy Types” รู้จักสไตล์–เข้าใจความต่างสร้างสมดุลชีวิตและการทำงาน

กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช เปิดตัวหลักสูตรใหม่ “DISC The 4 Energy Types” ชวนทุกคนมาทำความเข้าใจความต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานที่มั่นคง ยิงสดสอนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดย “โค้ชจิมมี่-พจนารถ ซีบังเกิด” วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน..
 
     กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช เปิดตัวหลักสูตรใหม่ “DISC The 4 Energy Types”  ชวนทุกคนมาทำความเข้าใจความต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและการทำงานที่มั่นคง ยิงสดสอนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดย “โค้ชจิมมี่-พจนารถ ซีบังเกิด” วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนนี้
 
 
     พจนารถ ซีบังเกิด หรือ “โค้ชจิมมี่” ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach Group : JTCG) และสถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy เปิดเผยว่า ความแตกต่างทางพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจุดสำคัญที่ทำให้การสื่อสารของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยนักจิตวิทยาได้ใช้ “DISC” เป็นโมเดลที่สะท้อนลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเฉพาะตัว และเป็นหนึ่งในเครื่องมือระบุพฤติกรรมของมนุษย์
 
 
     แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1. Dominance (D): กล้าเผชิญหน้า ตัดสินใจเร็ว ทํางานเร็ว คล่องแคล่ว ชอบแข่งขัน ชอบผจญภัย 2. Influence (I): ช่างพูด ช่างเจรจา เปิดเผย ชอบสังสรรค์ เข้าสังคมพบปะผู้คน กระตือรือร้น สนุกสนานกับกลุ่มคน อารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี มีไหวพริบ 3. Steadiness (S): ใจเย็น อดทน เป็นผู้ฟังที่ดี เห็นอกเห็นใจ ละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นระบบ สม่ำเสมอ ไม่ออกหน้า และ 4. Compliance (C): ชอบความถูกต้อง เที่ยงตรง ชอบความสมบูรณ์แบบ มีเหตุผล ปฏิบัติตามกฎ ซึ่งบุคลิกภาพทั้ง 4 แบบที่สะท้อนออกมาจากพฤติกรรมที่มองเห็นได้ในการติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน จะช่วยให้เห็นความแตกต่างของผู้คนในสังคม
 
 
     กลุ่มบริษัทจิมมี่ เดอะ โค้ช ได้เปิดหลักสูตรออนไลน์  “DISC The 4 Energy Types” เพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมทั้งของตนเองและคนรอบข้าง DISC ถือเป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรนำมาใช้พัฒนาบุคลากรอย่างแพร่หลาย ในหลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้ DISC ที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยรูปแบบของพลังงาน เข้าใจแรงผลักดันเบื้องลึก อันเป็นที่มาของความแตกต่างนั้นๆ และสามารถเลือกใช้พลังงานที่แตกต่างกันนี้กับตนเองและผู้อื่นอย่างตื่นรู้ เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิต พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้คนรอบด้าน พร้อมทั้งสามารถสร้างความสุขและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเป็นธรรมชาติ
 
 
     “DISC จะทำให้เราเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง รู้ว่าทุกๆ พฤติกรรมที่แต่ละคนแสดงออกมานั้น เขาต้องการอะไร เพื่อเราจะได้ตอบสนองได้ตรงประเด็น ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและประสิทธิภาพความสัมพันธ์ และทำให้เราบริหารจัดการสภาวะอารมณ์ของเราได้ด้วยความเข้าใจ DISC ไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคลิกภาพ แต่เป็นเรื่องของ Energy หรือพลังงาน เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจพลังงานที่อยู่รอบตัวเรา และเข้าใจพลังงานในตัวเราด้วย เราจะสามารถดึงพลังงานเหล่านั้นขึ้นมาใช้ เพื่อที่จะทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็น Key ที่สำคัญของคลาส DISC | The 4 Energy Types อย่างแท้จริง”
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

NEWS & TRENDS