เปิดโผ 10 ธุรกิจร่วง-รุ่งรับปี 2556 "ความงาม" แชมป์

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการจัด 10 อันดับธุรกิจดาวเด่น-ดาวร่วงปี 2556 ว่า ธุรกิจที่คาดว่ามีโอกาสเติบโตมากที่สุด อันดับ 1 คือ ธุรกิจทางการแพทย์และความงามได้ 91.4 คะแนน จาก 100 คะแนน เนื่องจากได้รับผลดีจากกระแสรักษาสุขภาพและความงามมากขึ้น

 


นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการจัด 10 อันดับธุรกิจดาวเด่น-ดาวร่วงปี 2556 ว่า ธุรกิจที่คาดว่ามีโอกาสเติบโตมากที่สุด อันดับ 1 คือ ธุรกิจทางการแพทย์และความงามได้ 91.4 คะแนน จาก 100 คะแนน เนื่องจากได้รับผลดีจากกระแสรักษาสุขภาพและความงามมากขึ้น
 
อันดับ 2 ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสาร 89.2 คะแนน ได้รับอานิสงส์จากการมีสัญญาณ 3 จี อันดับ 3 ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ 88.2 คะแนน เนื่องจากเข้าสู่ยุคทีวี ดิจิตอล การออกใบอนุญาตฟรีทีวีมากขึ้น อันดับ 4 สถานีบริการจำหน่ายน้ำมัน แก๊ส 88 คะแนน อันดับ 5 ธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน 87.4 คะแนน อันดับ 6 ธุรกิจด้านอาหาร 87.2 คะแนน อันดับ 7 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ 87.0 คะแนน เป็นผลจากธุรกิจบันเทิงขยายตัว คนไทยมีรายได้เพิ่มจึงออกมาสังสรรค์เฮฮา อันดับ 8 มี 2 ธุรกิจได้ 86.4 คะแนนเท่ากัน คือ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจการศึกษา อันดับ 9 มี 2 ธุรกิจได้ 86.2 คะแนนเท่ากัน คือ สถาบันการเงิน ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และอันดับ 10 มี 2 ธุรกิจได้ 85.2 คะแนนเท่ากัน คือ อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจด้านโลจิสติกส์  

ส่วนธุรกิจดาวร่วง อันดับ 1 ธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกย้อม 18.6 คะแนน จาก 100 คะแนน อันดับ 2 ธุรกิจผลิตรองเท้า 20.2 คะแนน อันดับ 3 ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 21 คะแนน อันดับ 4 ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องหนัง 21.1 คะแนน อันดับ 5 ผักผลไม้อบแห้ง 21.2 คะแนน อันดับ 6 สิ่งทอผ้าผืน 21.5 คะแนน อันดับ 7 ธุรกิจด้านหัตถกรรม 22.2 คะแนน อันดับ 8 ร้านโชห่วย 23.8 คะแนน อันดับ 9 ธุรกิจโฮมสเตย์ 24.1 คะแนน และอันดับ 10 ธุรกิจของเด็กเล่น 24.3 คะแนน ทั้งนี้ ธุรกิจดาวร่วงส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ใช้แรงงานมาก จึงได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ.

NEWS & TRENDS