พาณิชย์เปิดเว็บโชว์ข้อมูลขปลีก-ส่ง 250 ตลาด

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำเว็บไซต์ผู้ผลิต ผู้บริโภคตื่นตัว (Producer & Consumer Alert) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและผู้ผลิตในการติดตามภาวะราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพได้เป็นรายสัปดาห์

 

     
นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำเว็บไซต์ผู้ผลิต ผู้บริโภคตื่นตัว (Producer & Consumer Alert) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและผู้ผลิตในการติดตามภาวะราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพได้เป็นรายสัปดาห์ 

โดยในด้านประชาชนจะช่วยให้สามารถวางแผนในการเลือกบริโภคสินค้าได้ในราคาที่ถูกที่สุด ขณะที่ผู้ผลิตก็สามารถที่จะนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนในการจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้นๆ ได้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหาในด้านค่าครองชีพและเพิ่มความโปร่งใสในการดูแลค่าครองชีพ คาดว่าจะสามารถเปิดตัวให้เข้าเยี่ยมชมได้ในเดือน ม.ค.2556

ภายใต้เว็บไซต์ดังกล่าว ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ไข่ ไก่ หมู และสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเป็นราคาที่สำรวจมาจากตลาดต่างๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ 250 ตลาด ซึ่งจะเผยแพร่ทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตได้ติดตาม

นอกจากนี้ การมีช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ราคาของสินค้าต่างๆ ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความโปร่งใสด้านต้นทุนและราคา แต่ยังช่วยทำให้พ่อค้าแม่ค้าเกิดความตื่นตัวและไม่ตั้งราคาที่สูงเกินความจำเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง ขณะที่ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลด้านราคานั้นๆ ไปใช้ในการวางแผนด้านการผลิตและการตลาดได้ด้วย.

NEWS & TRENDS