อุตฯรองเท้าจัด "ดีไซเนอร์พบผู้ผลิต" ช่วย SMEs

นายครรชิต จันทนพรชัย นายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย เปิดเผยว่า ในปี 2556 คาดว่าอุตสาหกรรมรองเท้าน่าจะเป็นปีที่เหนื่อยกว่าปีที่ผ่านมา และต้องปรับตัวกับปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามามีผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะการปรับค่าแรง 300บาททั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ ผู้ผลิตรายเล็กๆ ซึ่งเน้นผลิตสินค้าราคาถูก ดีไซน์ตามแบบแบรนด์ดัง

 


นายครรชิต จันทนพรชัย นายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย เปิดเผยว่า ในปี 2556 คาดว่าอุตสาหกรรมรองเท้าน่าจะเป็นปีที่เหนื่อยกว่าปีที่ผ่านมา และต้องปรับตัวกับปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามามีผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะการปรับค่าแรง 300บาททั่วประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ ผู้ผลิตรายเล็กๆ ซึ่งเน้นผลิตสินค้าราคาถูก ดีไซน์ตามแบบแบรนด์ดัง 

ทั้งนี้ เพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว ทางสมาคมฯ เตรียมจัดโครงการ "ดีไซเนอร์พบผู้ผลิต" พานักออกแบบมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศมาช่วยเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาสินค้าให้แก่ผู้ผลิตรายย่อย ให้มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และดีไซน์ของตัวเอง สามารถเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ ปัจจุบันกลุ่มรองเท้าจึงยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนประมาณกว่า 200 ราย มีการจ้างงานในระบบประมาณแสนคน ขณะนี้มีความกังวลในเรื่องการขาดแรงงานอีกกว่าหมื่นคน ที่จะช่วยขับเคลื่อนในกระบวนการผลิตกลุ่มรองเท้าให้เดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนัก ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้ายังต้องเตรียมพร้อมในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่เกิดขึ้นในปี 2558 ด้วย ซึ่งมั่นใจว่าสินค้าไทยได้มีโอกาสและมีความได้เปรียบกว่าประเทศคู่ค้าอยู่แล้ว
         

NEWS & TRENDS