เปิดกลยุทธ์ กกพ. สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านไฟฟ้า ภายใต้แนวคิด CLEAN ENERGY FOR LIFE

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้การสนับสนุน 26 โครงการ จาก 25 องค์กรชั้นนำ ในการดำเนินโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
     กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2563  ให้การสนับสนุน 26 โครงการ จาก 25 องค์กรชั้นนำ ในการดำเนินโครงการเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ภายใต้ CORE  CAMPAIGN  MESSAGE “CLEAN ENERGY FOR LIFE  ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”
 

     ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยที่มาของแนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ในปีนี้ว่า “เราเน้นการสื่อสารว่าพลังงานสะอาดนั้นเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างไร  ซึ่งเราไม่ได้หมายถึงพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว แม้จะเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งฟอสซิลก็สามารถทำให้เป็นพลังงานที่สะอาดได้มากขึ้นโดยอาศัยการกำกับดูแลที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการดูแลสภาพแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนขึ้นได้ ซึ่งทุกคนในที่นี้สามารถเป็นผู้ใช้พลังงานสะอาดได้ เพราะเมื่อมีการใช้พลังงานที่สะอาดเราทุกคนก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน”
 

     ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยถึงการใช้กลยุทธ์ EDUCATION TO ACTION ว่า “จากปีที่แล้วที่เน้นพื้นฐานความเข้าใจ การสร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ มาในปีนี้เมื่อทุกคนอยากจะใช้ และอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ เราจึงเติมความเข้มข้นเกี่ยวกับความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าพลังงานมีหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานที่มาจากขยะ พลังงานที่มาจากชีวมวล  ซึ่งเกิดจากผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงพลังงานจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งนี่คือสิ่งที่เรียกว่า EDUCATION  คือ ความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การต่อยอด คือการใช้พลังงานเหล่านั้น  เมื่อเรามีความรู้ที่ถูกต้อง ลดความสับสนในสังคมไทยที่ยังมีคำถามอยู่อีกมาก เช่น ต้นทุนแพงไหม ใช้แล้วเกิดผลกระทบมากหรือไม่ หรือใช้แล้วมีความยุ่งยากในการดูแลจัดการแค่ไหน และเมื่อเราให้  EDUCATION เพื่อไขข้อสงสัยจนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นในการที่จะใช้พลังงานเหล่านั้นได้  นั่นคือส่วน ACTION”

 

กุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้รับรู้ CORE  CAMPAIGN  MESSAGE “CLEAN ENERGY FOR  LIFE”
 

      “ความสำเร็จเกิดขึ้นจากการร่วมมือขององค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งต่อเนื่องจากปีที่แล้วจาก 14 โครงการ ปีนี้ขยายเพิ่มขึ้นเป็น 26 โครงการ จาก 25 ภาคีพันธมิตร ด้วยความร่วมมือ การทำงานร่วมกัน และการสานพลังร่วมกันเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้ CLEAN ENERGY FOR LIFE  นำไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้จุดแข็งและจุดเด่นของแต่ละโครงการที่แตกต่างกัน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาด และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนได้จริง  ในช่วงระยะเวลาการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563  จนถึงปีหน้า ซึ่งเรายังคงใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SOFT POWER คือ การใช้ศิลปะในทุกแขนง เพื่อการสร้างความเข้าใจ และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในเรื่องการใช้พลังงานที่สะอาด” 

 
จุดเริ่มต้นของไอเดียโครงการ “โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” 
พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย


      โครงการนี้  คือโครงการรณรงค์สร้างการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักรู้ เกิดทัศนคติที่ดี สำนักที่ดี และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลได้มีระบบผลิตไฟฟ้าโดยการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP โรงพยาบาลชุมชน โดยเริ่มต้น 77  แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประทศ
 

     จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการ “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ที่ทำให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์  โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา เป็นหนึ่งในต้นแบบ CHANA MODEL ทำให้เห็นความสำเร็จชัดเจน จากการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP ที่มีส่วนในการลดภาระค่าไฟฟ้าจากการที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงพยาบาลได้มาก  

     ปี พ.ศ. 2563  นี้  กกพ.ได้มอบหมายให้  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)  ในฐานะผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปี พ.ศ. 2563  จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม  โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  และกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “โรงพยาบาล  ไฟ จาก ฟ้า”  พลังงานสะอาด เพื่อ 77  โรงพยาบาลทั่วไทย ซึ่งเริ่มจากการให้ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในสื่อต่างๆ ที่ครอบคลุม  อาทิ  ช่องวัน31 ผลิตรายการ “โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” พร้อมทั้งแทรกความรู้เรื่องพลังงานสะอาดที่น่าสนใจผ่านรายการข่าว กรีนเวฟ คลื่นวิทยุสีเขียว FM 106.5 จัดทำสปอตประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ ผ่านดีเจชื่อดัง แฟนทีวี จัดทำสกู๊ปข่าว และรายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ จีเอ็มเอ็มแซท เผยแพร่สปอตโปรโมทกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตระหนักรู้ การใช้พลังงานสะอาดและโซเชียลมีเดียต่างๆ ของแกรมมี่ ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่สามารถสร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง เดอะคลาวด์  ผลิต PODCAST รายการ COMING OF ART นำเสนอเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับพลังงานสะอาด พร้อมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอของ โรงพยาบาลจะนะโมเดล  และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เชียงใหม่ รวมถึงจัดทำกิจกรรมเชิญชวนร่วมทำโปสการ์ดจากเทคนิค SUN  PRINT  เป็นต้น  


     โดยแผนการสื่อสารโครงการทั้งหมดนี้  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  ความตระหนัก ทำให้เกิดการรับรู้ถึงข้อดีด้านพลังงานสะอาด – พลังงานหมุนเวียน และที่สำคัญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนการติดตั้ง SOLAR ROOFTOP  ให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด CLEAN ENERGY FOR LIFE  ใช้พลังงานสะอาด  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน  ซึ่งต้นทุนสำหรับการติดตั้งกำลังผลิต 100 กิโลวัตต์ ใช้งบไม่เกิน 4  ล้านบาทต่อ 1 โรงพยาบาล สามารถช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าในระบบปกติเดือนละประมาณ 60,000 บาท โดยระยะเวลา 1 ปี  จะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้ราว 720,000 บาท แผงโซลาเซลล์มีอายุการใช้งาน 25 ปี  โรงพยาบาลจะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าไปได้ประมาณ 18 ล้านบาท เมื่อค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลลดลง ทำให้โรงพยาบาลสามารถมีเงินไปหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายอื่นๆ ได้ต่อไป เช่น นำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ถือเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนอย่างยั่งยืน นี่คือผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการ “โรงพยาบาลไฟ จาก ฟ้า”  พลังงานสะอาดเพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย 
 

     สำหรับกิจกรรมรณรงค์โครงการ “โรงพยาบาล  ไฟ จาก ฟ้า” พลังงานสะอาด เพื่อ 77 โรงพยาบาลทั่วไทย โดยมี  “เบิร์ด – ธงไชย แมคอินไตย์” เป็น  KOL : KEY OPINION LEADER  หรือเป็นตัวแทนหลักของโครงการฯ เป็นผู้สื่อสารเรื่องพลังงานสะอาด โดยจะสื่อสารถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน สื่อสารผ่านเพลงประจำโครงการฯ คือ เพลง “ให้โลกได้เห็น (น้ำใจคนไทย)”  ร่วมกับศิลปินแกรมมี่ รวมถึงจัดกิจกรรม GMM  BEST  SINGER  LIVE  FROM HOME จากศิลปินแกรมมี่ ได้แก่  พลพล พลกองเส็ง, หนุ่ม กะลา, เปาวลี พรพิมล, เต๋า  ภูศิลป์,  ตรี  ชัยณรงค์, ข้าวทิพย์  ธิดาดิน, ปาล์ม,  อะตอม ชนกันต์, นิว – จิ๋ว, เป๊ก – เปรมณัช,   บิวกิ้น  และแพรวา เป็นการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการติดตั้ง SOLAR  ROOFTOP  โรงพยาบาลชุมชน 77  แห่ง
 

    นอกจากนี้ช่องวัน 31 ยังมีรายการพิเศษ รายการ “โรงพยาบาล ไฟ จาก ฟ้า” กำหนดออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ศ. 2563 เวลา 22.15 น. เพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบถึงสาระสำคัญรวมถึงแนวทางในการดำเนินโครงการในปีนี้ด้วย
 

     ผลสำเร็จของโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ในหลายระดับ  นอกจากจะสร้างประโยชน์ในระดับประเทศแล้ว โครงการนี้ยังนำไปสู่การสร้างประโยชน์ในระดับโลกเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งพลังงานสะอาดได้ตอบโจทย์เป้าหมายการลดปัญหาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนทั่วโลกในขณะนี้ เพราะฉะนั้นผลโดยรวมของโครงการ CLEAN ENERGY FOR LIFE  ใช้พลังงานสะอาด  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน  จะป็นผลดีต่อประเทศ ต่อสังคม และต่อตัวเราเอง
 
 


 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอ

NEWS & TRENDS