แนะโชห่วยโดนรายใหญ่กดขี่รีบแจ้งรัฐ

กรมการค้าภายใน ชี้ช่องผู้ค้าปลีก ค้าส่งรายย่อย ส่งเรื่องร้องเรียน โดนโมเดิร์นเทรดโขกค่าวางสินค้า

 


กรมการค้าภายใน ชี้ช่องผู้ค้าปลีก ค้าส่งรายย่อย ส่งเรื่องร้องเรียน โดนโมเดิร์นเทรดโขกค่าวางสินค้า

    นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังเปิดสัมมนา "แนวทางการปฏิบัติทางการค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกสมัยใหม่ และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า" ว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีกรายย่อยมาอย่างต่อเนื่อง ถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย เนื่องจาก พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ยังไม่มีการกำหนดพฤติกรรมการกระทำผิดที่ชัดเจน

    ซึ่งที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้จัดจ้างทีมที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางการค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกสมัยใหม่ และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้า โดยจะเน้นใช้วิธีการไกล่เกลี่ยและหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไป

    โดยที่ผ่านมาการใช้วิธีดังกล่าว ยังมีการร้องเรียนเพิ่มขึ้น  ซึ่งยังเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุเท่านั้น จึงอยากจะขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกรายย่อยที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากโมเดิร์นเทรน ช่วยส่งเอกสารเข้ามายังกรมฯ เพื่อที่จะช่วยในการหาทางออกและแก้ไขปัญหา

    สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ จะมีการระดมความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดหรือยุติพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกสมัยใหม่ กับกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายรายย่อย.

NEWS & TRENDS