พาณิชย์เทงบก้อนสุดท้ายขยายเวลา "ร้านถูกใจ"

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังหารือกับผู้ผลิตสินค้าที่ร่วมโครงการ “ร้านค้าถูกใจ” อาทิ สหพัฒน์ ล็อกซ์เล่ย์ น้ำตาลมิตรผล เพื่อวางแนวทางการดำเนินโครงการในปี 2556 หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ขยายโครงการ “โชห่วยช่วยชาติ” ออกไปถึงเดือนมีนาคม 2556 ขณะนี้กรมเตรียมนำงบประมาณที่เหลืออีก 200 ล้านบาท มาดำเนินโครงการร้านค้าถูกใจ แต่จะยกเลิกเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างขายสินค้าในร้านทั้งหมด เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นตัวจริง ที่ไม่ได้หวังค่าจ้างขายสินค้า ซึ่งจะไม่เน้นการเพิ่มจำนวนร้านค้า แต่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าเดิม

 


น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังหารือกับผู้ผลิตสินค้าที่ร่วมโครงการ “ร้านค้าถูกใจ” อาทิ สหพัฒน์ ล็อกซ์เล่ย์ น้ำตาลมิตรผล เพื่อวางแนวทางการดำเนินโครงการในปี 2556 หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ขยายโครงการ “โชห่วยช่วยชาติ” ออกไปถึงเดือนมีนาคม 2556 ขณะนี้กรมเตรียมนำงบประมาณที่เหลืออีก 200 ล้านบาท มาดำเนินโครงการร้านค้าถูกใจ แต่จะยกเลิกเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างขายสินค้าในร้านทั้งหมด เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นตัวจริง ที่ไม่ได้หวังค่าจ้างขายสินค้า ซึ่งจะไม่เน้นการเพิ่มจำนวนร้านค้า แต่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าเดิม

โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้า โดยเฉพาะห้างแม็คโคร ให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาค คือ เชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา และนครสวรรค์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จากเดิมมีศูนย์กลางกระจายสินค้าที่กรุงเทพฯเท่านั้น คาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 50% และจะสามารถเพิ่มรอบการส่งสินค้าให้กับร้านค้าจากเดือนละ 2 รอบ เป็น 4 รอบ เพื่อปรับปรุงบริการให้รวดเร็วขึ้น และให้มีสินค้าหมุนเวียนตลอดเวลา

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตสินค้า ช่วยลดการตัดกำไรจากยอดขายลงอีกเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า เพื่อให้ร้านค้าโชห่วยมีกำไรมากขึ้น แต่สามารถขายสินค้าในราคาเดิมได้และจูงใจให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการต่อไป หลังจากยกเลิกเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างขายสินค้าในร้านทั้งหมด

อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ จะจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อให้รู้จักกับผู้ผลิตสินค้าโดยตรง โดยขอความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระยะยาวต่อไป


 

NEWS & TRENDS