ต้นทุนเพิ่ม 100% ธุรกิจอาหาร ตจว. เสี่ยงเจ๊งสูง

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า จากนโยบายการขึ้นค่าแรง 300 บาท ที่จะประกาศใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนั้น มองว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารมากพอสมควร โดยเฉพาะร้านอาหารในตลาดต่างจังหวัด เนื่องจากค่าแรงรวมกันต่อเดือนจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทเท่านั้น หากมีการปรับค่าแรงเพิ่มเป็น 300 บาทต่อวัน จะส่งผลให้ค่าแรงต่อเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 9,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 100% ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าแรงในเขตของกรุงเทพฯ และปริมาณฑล ที่ปรับขึ้นเป็นวันละ 300 บาทก่อนหน้านี้ หรือจากค่าแรงต่อเดือน 7,500 บาท เป็น 9,000 บาท

 


นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย  เปิดเผยว่า จากนโยบายการขึ้นค่าแรง 300 บาท ที่จะประกาศใช้ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนั้น มองว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารมากพอสมควร โดยเฉพาะร้านอาหารในตลาดต่างจังหวัด เนื่องจากค่าแรงรวมกันต่อเดือนจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทเท่านั้น หากมีการปรับค่าแรงเพิ่มเป็น 300 บาทต่อวัน จะส่งผลให้ค่าแรงต่อเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 9,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 100% ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับค่าแรงในเขตของกรุงเทพฯ และปริมาณฑล ที่ปรับขึ้นเป็นวันละ 300 บาทก่อนหน้านี้ หรือจากค่าแรงต่อเดือน 7,500 บาท เป็น 9,000 บาท

ทั้งนี้ จากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในต่างจังหวัดแบกรับภาระที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหว เพราะการปรับค่าแรงดังกล่าวต้องมีการปรับทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาครัฐจะมีการปรับค่าแรงงานเพิ่มขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องของแรงงานขาดแคลน แม้ว่าขณะนี้แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เช่น ลาวและพม่า แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจในภาคบริการ ซึ่งในส่วนของธุรกิจร้านอาหารปัจจุบันประสบกับปัญหาแรงงานขาดแคลนหลักหลายหมื่นคน

ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจร้านอาหารไทยประมาณ 3 แสนราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% ซึ่งกลุ่มที่มีการขยายตัวมากที่สุดคือ ร้านอาหารขนาดเล็ก เช่น รถเข็น เนื่องจากใช้งบลงทุนน้อย และเปิดให้บริการง่าย  

สำหรับภาพรวมธุรกิจร้านอาหารในปีนี้คาดว่าจะยังมีอัตราการเติบโตได้ที่ประมาณ 10% เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่ผู้บริโภคต้องรับประทาน ซึ่งในส่วนของปีหน้าคาดว่าร้านอาหารไทยจะยังเติบโตได้ที่ประมาณ 10% เช่นกัน. 

NEWS & TRENDS