ฟูจิฟิล์มมอบฟิล์ม Industrial X-Ray ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ฟูจิฟิล์มมอบฟิล์ม Industrial X-Ray ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม 
     ฟูจิฟิล์มมอบฟิล์ม Industrial X-Ray ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม
 
 
     พศวัต ชัยวิริยะ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผลิตภัณฑ์ Industrial บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีมอบฟิล์ม Industrial X-Ray เป็นฟิล์มที่ใช้ในการตรวจสอบในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การตรวจสอบขบวนการงานขึ้นรูป การเชื่อม การหล่อโลหะ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการล้างฟิล์ม นำฟิล์มขึ้นมาแปลง ตลอดจนการอ่านผลลัพธ์ที่ได้จากการ X-Ray เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง โดยมี รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรมงานเชื่อมและอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ เป็นผู้รับมอบ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
     สำหรับฟิล์ม Industrial X-Ray ของฟูจิฟิล์มจะใช้ทดสอบหารอยความไม่ต่อเนื่องทั้งที่อยู่ที่ผิวและใต้ผิวในชิ้นงาน โดยการใช้ฟิล์ม Industrial X-Ray ติดที่ชิ้นงานตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดรังสี ระดับความเข้มของรังสีที่ผ่านชิ้นงานจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นกับสภาพภายในชิ้นงาน ได้แก่ ความหนาแน่น โพรง วัสดุต่างชนิด ระดับความเข้มรังสีที่ทะลุผ่านไปถึงฟิล์มจะถูกบันทึกไว้บนฟิล์ม โดยทั่วไปถ้าในชิ้นงานมีรอยความไม่ต่อเนื่องแบบที่สูญเสียเนื้อโลหะก็จะปรากฏเป็นรอยสีดำตามรูปร่างของรอยทำให้เห็นจุดบกพร่องและสามารถแก้ไขได้ทันที สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/PrescaleThailand
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS