ส่องธุรกิจฉายแววโดดเด่นปี 2556

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า แม้ในปี 2556 จะเป็นปีที่ภาพของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว ซึ่งน่าจะพอเป็นแรงส่งให้ธุรกิจส่งออกหลายสาขามีทิศทางกระเตื้องขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นจะมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ สำหรับธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในปี 2556 นี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าในปี 2556 นี้ การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะทำสถิติใหม่สูงถึงประมาณ 2.5-2.6 ล้านคัน

 


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า แม้ในปี 2556 จะเป็นปีที่ภาพของเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัว ซึ่งน่าจะพอเป็นแรงส่งให้ธุรกิจส่งออกหลายสาขามีทิศทางกระเตื้องขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นจะมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวที่เป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ สำหรับธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในปี 2556 นี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าในปี 2556 นี้ การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยจะทำสถิติใหม่สูงถึงประมาณ 2.5-2.6 ล้านคัน  

ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจทีวี (ทั้งทีวีดาวเทียม เคเบิ้ลทีวีและดิจิทัลทีวี) คาดว่าจะเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวเด่นที่จะมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนเฉพาะที่สำคัญอย่างการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการดำเนินกิจการโทรทัศน์ทั้งเคเบิ้ลทีวีและฟรีทีวี รวมถึงความชัดเจนจากการประมูลเครือข่าย 3G และดิจิทัลทีวี

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจก่อสร้าง คาดว่าจะเป็นอีกธุรกิจที่เติบโตอย่างโดดเด่น จากอานิสงส์โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการที่ภาคเอกชน เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และโรงงานอุตสาหกรรมต่างมีแผนขยายการลงทุนต่างจังหวัดคึกคัก ขณะที่ธุรกิจขนส่งในปี 2556 จะได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก การก่อสร้าง การขยายตัวของภาคธุรกิจที่ออกไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น และการเติบโตของกิจกรรมการค้าชายแดน
 
ธุรกิจยางพาราจะได้รับแรงหนุนจากทิศทางราคายางพาราเริ่มปรับตัวสูงขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งแรงบวกสำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ แผนการตลาดของภาครัฐที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย (Medical Hub of Asia)

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของภาคธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยแล้วอาจยังขยายตัวเพียงในระดับปานกลาง โดยสถานการณ์ธุรกิจภายในประเทศยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ทั้งจากการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การปรับลดการอุดหนุนราคาพลังงานลง และการปรับขึ้นค่าไฟฟ้า Ft ซึ่งการปรับขึ้นของต้นทุนจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องมายังการปรับขึ้นของราคาสินค้าในปี 2556 ขณะเดียวกันก็มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก ซึ่งจะสร้างความท้าทายให้กับผู้ประกอบการไทยที่จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ และสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตได้ต่อเนื่อง

สำหรับธุรกิจที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในระดับปานกลาง แม้จะไม่โดดเด่น แต่ก็มีปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่มีทิศทางบวก อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่แม้ว่าตลาดในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะทรงตัว แต่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในต่างจังหวัดกลับมีความคึกคักมาก หรืออุตสาหกรรมอาหาร แม้โดยรวมจะยังมีความเสี่ยงจากเรื่องต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ตลาดคู่ค้าสำคัญอย่างยุโรปยังอ่อนแอ แต่ตลาดส่งออกอาหารที่สำคัญอื่นๆ เช่น อาเซียน ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อิรัก และซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ก็มีแนวโน้มความต้องการนำเข้าอาหารที่เพิ่มขึ้นจากไทย สำหรับธุรกิจที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตปานกลางอื่นๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และธุรกิจพลังงาน เป็นต้น 

ขณะที่บางภาคธุรกิจอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากในการที่จะฝ่าฟันให้ผ่านพ้นปัจจัยลบที่รุมล้อม ซึ่งบางปัจจัยก็เป็นปัจจัยเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ และอาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง เช่น ปัจจัยด้านการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน สภาวะเศรษฐกิจและมาตรการการค้าของประเทศคู่ค้า ตลอดจนสภาพการแข่งขัน โดยตัวอย่างธุรกิจที่เผชิญความท้าทายในปี 2556 อาทิ ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ  ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจเครื่องหนัง เป็นต้น
 

NEWS & TRENDS