ไลอ้อน ปักหมุด milestone เปิดตัว “Eco Tower” หออบผงซักฟอกกำลังการผลิตสูงที่สุดในอาเซียน

ไลอ้อน ประเทศไทย เดินหน้าขยายธุรกิจเชิงรุก เปิดตัว “Eco Tower” หออบผงซักฟอกแห่งใหม่ กำลังการผลิตสูงที่สุดในอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ ชูศักยภาพเทคโนโลยีทันสมัยและระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 


      “ไลอ้อน ประเทศไทย” เดินหน้าขยายธุรกิจเชิงรุก เปิดตัว “Eco Tower” หออบผงซักฟอกแห่งใหม่ กำลังการผลิตสูงที่สุดในอาเซียน เพื่อรองรับการขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ ชูศักยภาพเทคโนโลยีทันสมัยและระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเท่าตัว พร้อมจัดงานฉลองครบรอบ “52 สู่ 100 ปี ที่มั่นคงและเป็นสุข” ประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าขยายธุรกิจ ด้วยยุทธศาสตร์การบริหาร “ธุรกิจคู่คุณธรรม”
 
 
          บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายธุรกิจในเชิงรุกเพื่อสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจ โดยล่าสุดได้เปิดตัว “Eco Tower” อาคารธรรมมงคล  ณ โรงงานไลอ้อน ศรีราชา จ.ชลบุรี  ด้วยงบประมาณลงทุน 1,200 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี เป็นหออบผงซักฟอกที่มีขนาดใหญ่สูงถึง 67 เมตร  ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ซึ่งทำให้ ไลอ้อน ประเทศไทยมีกำลังการผลิตรวมต่อปี ประมาณ 600,000 ตัน   
 
         Eco Tower จะช่วยเสริมศักยภาพการผลิตผงซักฟอกเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว เพื่อให้รองรับกับการทำตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน อาทิ เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม โดยมองว่าตลาดนี้ยังโตได้อีก ซึ่งปัจจุบันไลอ้อน ประเทศไทย มีส่วนแบ่งตลาดผงซักฟอกอยู่ในอันดับ 2 และบริษัทฯมียอดขายรวม เติบโตอย่างต่อเนื่องเกือบ 20,000 ล้านบาท ภายใต้หลักการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์พอเพียง ที่มีความเกื้อกูลต่อกัน ไม่ค้ากำไรเกินควร โดยในปีที่ผ่านมาแม้จะประสบกับวิกฤติการระบาดโรคโควิด-19 แต่ก็ยังสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย ส่วนในอนาคตด้วยเทคโนโลยีการผลิตของหออบผงซักฟอกที่ทันสมัยนี้  เราจะได้เห็นพัฒนาการผงซักฟอกที่มีเทคโนโลยีในการขจัดคราบสกปรกโดยไม่ต้องขยี้ นับว่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดี
 
 
         สำหรับการสร้างอาคารธรรมปัญญา Eco Tower ถูกออกแบบภายใต้ระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เป็น Smart Factory ใช้ระบบควบคุมอัตโนมติ ผ่าน Central Control Room  สามารถประมวลผลการผลิตจากศูนย์กลาง รวมถึงมีการติดตามการรับส่งวัตถุดิบและปริมาณการใช้ในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำ ผ่านระบบ Online และBalance การผลิตเป็นไปอย่างอัตโนมัติ การตรวจเช็คคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และSmart Maintenance สามารถประเมินการใช้พลังงานในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้แก่ Zero Wasteระบบการจัดการของเสีย100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการปลดปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตเลย, Energy Efficiency การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยติดตั้ง Solar cell บนหลังคาโรงงาน และยังมีการนำพลังงานความร้อนในการอบผงซักฟอก กลับมาใช้ในกระบวนการซ้ำ, Environmental Friendly การออกแบบโรงงานเป็นระบบปิด ติดตั้ง Double Dust Filter เพื่อกรองอากาศให้บริสุทธิ์ ไร้กลิ่น ไร้ฝุ่น ไร้ควัน ปลดปล่อยไปในอากาศ 
 
         บรรยากาศโดยรอบโรงงานมีการออกแบบให้อาคารโอบล้อมกลางสระบัว และล้อมด้วยสวนรมณีย์ปลูกพรรณไม้ในพุทธประวัติ อาทิ ต้นศรีมหาโพธิ์ นอกจากได้ความร่มเงาและความสวยงามแล้ว ยังเป็นต้นไม้มงคลที่เสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ที่พักอาศัย ผู้พบเห็นได้ระลึกถึงการทำความดีผ่านต้นไม้มงคลเหล่านี้  สำหรับชื่ออาคาร “ธรรมมงคล (Dhamma Mongkol Building)” ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของนายแพทย์มงคล ณ สงขลา ผู้ร่วมพัฒนาองค์กรและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
       กว่า 5 ทศวรรษ ที่ไลอ้อน ประเทศไทย สามารถฝ่าวิกฤตก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ  และยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้  ด้วยยุทธศาสตร์ “ธุรกิจคู่คุณธรรม” ยึดหลักคุณธรรมเป็นหัวใจในการดำเนินกิจการ และยึดหลัก“องค์กรคนดี” ในการพัฒนาบุคลากร ที่สร้างประโยชน์สุขทั้งต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
 
 
 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS