ตั้ง "เออีซีเซ็นเตอร์" พัฒนาแรงงานรับค้าเสรี

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่านโยบายของ กพร.ในปี 2556 มี 2 เรื่องหลักคือ การขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ซึ่งเรื่องนี้ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์รมว.กระทรวงแรงงาน ได้กำชับเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบให้เป็นของขวัญแก่ผู้ใช้แรงงาน หากสถานประกอบการรายใดต้องการให้ กพร.ช่วยฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.)และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) ทุกแห่ง

 


นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่านโยบายของ กพร.ในปี 2556 มี 2 เรื่องหลักคือ การขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ซึ่งเรื่องนี้ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์รมว.กระทรวงแรงงาน ได้กำชับเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบให้เป็นของขวัญแก่ผู้ใช้แรงงาน หากสถานประกอบการรายใดต้องการให้ กพร.ช่วยฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด (ศพจ.)และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค (สพภ.) ทุกแห่ง

ส่วนเรื่องที่ 2 ได้แก่ การพัฒนาแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะที่ดีในการทำงาน เช่น ความขยัน อดทน มีวินัย รวมถึงทักษะเฉพาะของแต่ละวิชาชีพ ทั้งนี้ กพร.ได้จัดตั้งศูนย์เออีซีเซ็นเตอร์ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไว้ทั้งหมด โดยที่ผ่านมาได้รวบรวมผลงานการประชุมมาไว้ที่ศูนย์ดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อรองรับเออีซี

“ผมสั่งการให้ ศพจ.ในจังหวัดต่างๆเน้นพัฒนาทักษะเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนให้แก่แรงงานไทย ซึ่งจากการระดมความเห็นของหน่วยงานต่างๆ พบว่าพื้นที่ในภาคเหนือจะต้องมีการเรียนภาษาจีนกลาง เพราะจะต้องติดต่อสื่อสารกับชาวจีนเพิ่มมากขึ้น ส่วนจังหวัดที่อยู่ในภาคอื่นๆ จะต้องฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษากลางของเออีซี รวมไปถึงภาษาอาเซียนโดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย” นายนครกล่าว

NEWS & TRENDS