กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวสวัสดิการใหม่ “สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำงานที่บ้าน"

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวสวัสดิการใหม่ “สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำงานที่บ้าน” ที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น
      กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวสวัสดิการใหม่ “สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำงานที่บ้าน” ที่ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น
 
 
       บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย จากบริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) นำโดย บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดตัวสวัสดิการใหม่ “สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทำงานที่บ้าน” เนื่องด้วยบริษัทในกลุ่มแอกซ่าทั่วโลกได้ทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานสู่ Smart  Working อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา โดยการสร้างวัฒนธรรมการทํางาน ที่ทําให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนได้อย่างสูงสุด และช่วยทําให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น ด้วยการนําด้านที่ดีที่สุดของการทํางานนอกสถานที่ และการทํางานในสํานักงานมารวมเข้าไว้ด้วยกัน
 
 
       ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายในการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่สนับสนุนการทํางานที่บ้านจำนวน 10,000 บาท ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Your Voice, Your Choice, Your Kits ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานดั่งคนในครอบครัว และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS