เตือนบีโอไอระวังลงทุนต่างจังหวัดลดฮวบ

นายนันดอร์ วอน เดอร์ ลู ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เปิดเผยระหว่างการอภิปราย “วิพากษ์ทิศทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมลงทุนใหม่” ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ว่า ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะ 5 ปี (2556-2560) ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดทำขึ้น ภาพรวมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กำหนดเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมชัดเจนขึ้น และจะเน้นเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) โดยจะยกเลิกให้สิทธิประโยชน์ตามเขตส่งเสริมฯ 1, 2 และ 3 แต่วิธีนี้บีโอไอจะต้องพิจารณาให้ดีเนื่องจากรัฐมีนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ ก็จะยิ่งลดแรงจูงใจให้การลงทุนไปยังต่างจังหวัดน้อยลงตามไปด้วย

 

นายนันดอร์ วอน เดอร์ ลู ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เปิดเผยระหว่างการอภิปราย  “วิพากษ์ทิศทางยุทธศาสตร์การส่งเสริมลงทุนใหม่” ในการสัมมนารับฟังความคิดเห็น “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” ว่า ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะ 5 ปี (2556-2560) ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดทำขึ้น ภาพรวมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่กำหนดเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมชัดเจนขึ้น และจะเน้นเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) โดยจะยกเลิกให้สิทธิประโยชน์ตามเขตส่งเสริมฯ   1, 2 และ 3 แต่วิธีนี้บีโอไอจะต้องพิจารณาให้ดีเนื่องจากรัฐมีนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ ก็จะยิ่งลดแรงจูงใจให้การลงทุนไปยังต่างจังหวัดน้อยลงตามไปด้วย


ทั้งนี้ ไทยยังมีข้อจำกัดอยู่ที่การพัฒนาคน โดยจะต้องเน้นนโยบายการศึกษาให้มากขึ้น ส่วนการยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์แก่กิจการบางประเภท เช่น ธุรกิจดาวเทียม โทรคมนาคม เห็นว่าน่าจะทบทวนเพราะกิจการดังกล่าวมีความสำคัญที่เป็นพื้นฐานของประเทศ อย่างไรก็ตาม เหนือสิ่งอื่นใดการทำงานแบบบูรณาการของแต่ละส่วนจะเอื้อต่อการลงทุนที่ดีด้วย

ด้านนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า   นโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ดังกล่าว คาดว่าจะประกาศใช้ภายในกลางปี 2556 โดยมีเป้าหมายชัดเจนเน้น  10 กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อาหารแปรรูปเกษตร พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมพื้นฐาน ยานยนต์และขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูง เพราะจะครอบคลุม 130 ประเภทกิจการ จากปัจจุบันจะส่งเสริม 240 กว่ากิจการ โดยจะยกเลิกส่งเสริมประมาณ 80 กิจการ และจะยกเลิกให้การส่งเสริมเป็นรายเขต

NEWS & TRENDS