NIA ชวน Startup สาย deeptech ร่วมเติบโตในอีอีซี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพสาขาเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) ในกลุ่ม ARI-Tech ร่วมพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี
     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ NIA ขอเชิญชวนสตาร์ทอัพสาขาเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) ในกลุ่ม ARI-Tech ได้แก่ 1. Artificial Intelligent (AI) 2. Robotics และ 3.Immersive IoT ร่วมพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในโครงการ NIA Deep Tech Incubation Program@EEC โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การขยายธุรกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมร่วมทำงานจริงกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองความต้องการของพื้นที่


     สำหรับ สตาร์ทอัพที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้- 12 พ.ค. 2564 พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของบริษัทและแผนธุรกิจ (Pitch Deck) เข้ามาได้ที่ http://aritech.nia.or.th/eec หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-017555 และ www.nia.or.th


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup


 

NEWS & TRENDS