กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิด-19 ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2
        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิด-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด “Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป เข้าร่วมชิงรางวัล โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ
 
 
       ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล
 

-  Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม
 

-  Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม
 

-  Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม
 
 
 
       ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล
 
 
-      Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม
 

-      Best Beverage Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม
 

-      Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม
 

-      Best Retail Franchiseรางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม
 

-      Best Education Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม
 
 
       ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล
 

-      Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม
 

-      Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม
 
 
       ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี  2 รางวัล
 

- Franchise of the Year รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย
 

-  Franchise Shining Star รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง
 
 
       ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล
 

- Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม
 
 
       ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าประกวดต้องเป็น แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว
 
 
      สิทธิประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ได้รับรางวัล อาทิ ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณการเชิดชูเกียรติฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award  การได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสิทธิพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตร
 
 
 


www. smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS