กรุงไทยขยายเวลาสินเชื่อ SMEs เสริมสภาพคล่อง

น.ส.อาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงแผนการปล่อยสินเชื่อภาครัฐในปีนี้ว่า ธนาคารมุ่งเน้นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งสินเชื่อรายย่อยที่ครบวงจรสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งสินเชื่อสวัสดิการต่างๆ สินเชื่ออเนกประสงค์ ตลอดจนสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ โดยตั้งเป้าเติบโตสินเชื่อภาครัฐ กว่าหมื่นล้านบาท

 

น.ส.อาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงแผนการปล่อยสินเชื่อภาครัฐในปีนี้ว่า ธนาคารมุ่งเน้นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งสินเชื่อรายย่อยที่ครบวงจรสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งสินเชื่อสวัสดิการต่างๆ สินเชื่ออเนกประสงค์ ตลอดจนสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ โดยตั้งเป้าเติบโตสินเชื่อภาครัฐ กว่าหมื่นล้านบาท

“สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ซึ่งธนาคารกรุงไทยร่วมกับสำนักงานประกันสังคม ให้สถานประกอบการกู้เป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องนั้น ธนาคารได้ขยายเวลาให้สินเชื่อไปจนถึงสิ้นปีนี้ พร้อมปรับเกณฑ์วงเงินกู้ใหม่เพื่อความคล่องตัว โดยสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน ให้กู้สูงสุดรายละ 2 ล้านบาท สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน ให้กู้สูงสุดรายละ 4 ล้านบาท ส่วนสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 200 คนขึ้นไป ให้กู้สูงสุดรายละ 8 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี กรณีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งธนาคารได้เตรียมวงเงินไว้จำนวน 2 พันล้านบาท”

น.ส.อาริศรา กล่าวต่อว่า ในส่วนของสินเชื่อ KTB Micro Bank เพื่อการค้า ที่ธนาคารให้กู้กับผู้ประกอบอาชีพค้าขายในตลาด เจ้าของแผงค้า ผู้เช่าแผงค้า ผู้ค้าขายในลักษณะเช่าช่วงในตลาด และผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ค้าขายประจำที่อยู่ในแหล่งชุมชนการค้านอกตลาดนั้น ธนาคารยังคงเดินหน้าในการขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ โดยให้วงเงินกู้สูงสุดรายละ 2 แสนบาท ผ่อนชำระเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และลดปัญหาการเกิดหนี้เสีย


 

NEWS & TRENDS