SME D Bank จับมือ มจธ. หนุนเอสเอ็มอีไทยปรับตัวพร้อมยุคโควิด ติวเข้มเพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ฟรี

SME D Bank ร่วมกับ มจธ. จัดโครงการ “SME Scale Up to Digital Transformationฯ” ปี 4เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าติวเข้มยกระดับธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฟรี!
      SME D Bank ร่วมกับ มจธ. จัดโครงการ “SME Scale Up to Digital Transformationฯ” ปี 4เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าติวเข้มยกระดับธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ฟรี!  ช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจ สามารถปรับตัวพร้อม ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 แถมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 
 
       นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องเร่งปรับตัว รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น  SME D Bank ในฐานะธนาคารของรัฐเพื่อ SMEsไทย  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักเคเอกซ์  ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโครงการ“SME Scale Up to Digital Transformation ปรับธุรกิจเพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัล” เปิดรับสมัครลูกค้า SME D Bank และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ เข้ารับการพัฒนายกระดับธุรกิจโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อยอดให้สามารถปรับตัวก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งวางพื้นฐานธุรกิจสู่ความยั่งยืนในโลกธุรกิจอนาคตหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย
 
 
        ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรบและถ่ายทอดความรู้จากทีมที่ปรึกษาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดระยะเวลา 6 เดือนเต็ม (เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2564) ในหลักสูตรเข้มข้น เช่น กิจกรรมเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) และกิจกรรมเทคนิคการทำงานที่ทำให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น (LEAN by AGILE)  เพื่อต่อยอดความคิดการพัฒนาธุรกิจ พร้อมการลงมือทำอย่างจริงจัง ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และกิจกรรมรับฟังการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น (Site Visit) จากที่ปรึกษาเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญ  ซึ่งจะประเมินศักยภาพธุรกิจและความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีเพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ  รวมถึงลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจได้ตรงจุดและสร้าง Productivity เชิงธุรกิจต่อไป  นอกจากนั้น ยังได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษจาก SME D Bank อีกด้วย
 
 
       สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับจาก พ.ศ.2561 เป็นต้นมา โดยเมื่อปีที่แล้ว (2563)  สามารถสนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้สำเร็จ 43 ธุรกิจ ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 19.30 ล้านบาท และต้นทุนการผลิตลดลง 30.72 ล้านบาท  ตัวอย่างความสำเร็จ เช่น บจก.เจแทคโก้ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตรองเท้า Safety ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เมื่อมาเข้าโครงการนี้ ช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 2 เท่า ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท  เป็นต้น
 
 
       
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS