กรมพัฒน์ฯ จัดงานใหญ่ครบรอบ 9 ทศวรรษ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกำกับดูแลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอายุครบ 90 ปี ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน และอนาคตจะมีบทบาทสำคัญในการนำพาธุรกิจไทยก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเหลือเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น หน้าที่หลักๆ นับจากนี้ไปกรมต้องมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไทย นำ AEC โดยสร้างความพร้อม และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของไทย

 

 
นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกำกับดูแลงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า ในวันนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีอายุครบ 90 ปี  ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน  และอนาคตจะมีบทบาทสำคัญในการนำพาธุรกิจไทยก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเหลือเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น หน้าที่หลักๆ นับจากนี้ไปกรมต้องมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไทย นำ AEC โดยสร้างความพร้อม  และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยนำ AEC ด้วยกลยุทธ์  4  ก้าว  คือ   ก้าวหน้า  ก้าวนำ  ก้าวล้ำ  ก้าวไกล  ซึ่งในแต่ละก้าวจะเป็นการสร้างความพร้อมก่อนไทยเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบ โดย ก้าวหน้า ในการปฏิรูปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า        ให้เป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ เป็น Office Automation  นำระบบ IT มาใช้ในการให้บริการแก่ธุรกิจและประชาชน  ก้าวนำ ในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การสร้างระบบ e-Filing เพื่อให้บริการแก่ธุรกิจส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  และเชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินไปยังส่วนราชการอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน    พัฒนาคลังข้อมูลธุรกิจไทยเป็นคลังข้อมูลธุรกิจอาเซียน  

พร้อมกันนี้จะสร้างทางด่วนธุรกิจอาเซียน ASEAN Fast Track Lane  เพื่อให้บริการนักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติให้ง่ายสะดวก รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ก้าวล้ำ ยกระดับธุรกิจไทยให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคนไทย         พร้อมออกประกาศแนวทางป้องปรามนอมินีที่ช่วยเหลือธุรกิจต่างชาติหลีกเลี่ยงกฎหมายไทย  และเร่งตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พัทยา หัวหิน กระบี่ ภูเก็ต และเกาะสมุย  โดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  และก้าวไกล ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจบริการของไทย เช่น บริการสุขภาพ  ร้านอาหาร  ซอฟต์แวร์ โลจิสติกส์  ค้าส่ง-ค้าปลีก และแฟรนไชส์ให้เติบโตด้วยมาตรฐานคุณภาพธุรกิจระดับสากล พร้อมทั้งสร้างผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาด        e-Commerce เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าขายทาง Online  ของประเทศให้สูงขึ้น

NEWS & TRENDS