ETDA จัด CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์ ชวนคนดิจิทัล ร่วมประลองไอเดีย สร้างสุดยอดโมเดลธุรกิจเพื่อชุมชน

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดโครงการ ETDA Business Hackathon ภายใต้หัวข้อ“CRAFT IDEA พาชุมชนโกออนไลน์”
        สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดโครงการ ETDA Business Hackathon ภายใต้หัวข้อ“CRAFT IDEA  พาชุมชนโกออนไลน์” ชวนคนรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล ร่วมส่งไอเดีย เฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พาสินค้าและบริการชุมชนโกออนไลน์สู่แฟลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
 

         ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะเพื่อยกระดับความสามารถด้านการทำธุรกรรมทางออนไลน์และอีคอมเมิร์ซแก่คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น รัฐ เอกชน หรือประชาชน เพื่อยกระดับวิถีชีวิตด้วยเทคโนโลยี สู่การเป็นคนดิจิทัลที่มีคุณภาพ นับเป็นอีกภารกิจของ ETDA ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน  ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การยกระดับทักษะด้านอีคอมเมิร์ซแก่ นิสิต นักศึกษาและเยาวชน ผ่านการอบรม ถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหลักสูตร “EASY: e-COMMERCE” ที่ทุกคนเข้าถึงง่าย สู่การสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล (Workforce) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นกุญแจสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 

            ตลอดจนกิจกรรมอีคอมเมิร์ซเพื่อชุมชนและการลงพื้นที่ให้ความรู้ในการซื้อขาย ของออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นของคนที่สนใจจะเข้าสู่การค้าขายผ่านทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพนิ่งให้น่าสนใจ การสร้างเพจขาย การตั้งราคาต้นทุนกำไร การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบการทำบัญชีหลังบ้านและการทำธุรกรรมทางออนไลน์ แก่คนในชุมชนตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลมาเพิ่มโอกาสให้กับสินค้าและบริการในชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ จนทำให้ปัจจุบันมีชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนกว่า 17 แห่ง ใน 4 ภาค ทั่วประเทศ เข้าสู่การทำ อีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรและสามารถใช้ช่องทางออนไลน์สร้างรายได้ จากการขายสินค้าและบริการของชุมชน  จนกลายเป็นโมเดลต้นแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนอื่น ๆ อีกมากมาย และนำมาสู่การต่อยอดเกิดเป็นโครงการ ETDA Business Hackathon ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “CRAFT IDEA  พาชุมชนโกออนไลน์” นี้ขึ้น เพราะ ETDA เชื่อว่าการพัฒนาความรู้ให้กับคนไทยถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ  จะช่วยขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมสากลตลอดจนช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาว
 
           “CRAFT IDEA  พาชุมชนโกออนไลน์”  จัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลและแผนธุรกิจ ได้มาประลองไอเดียสร้างสรรค์ผลงาน ส่งเข้าประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดโมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อชุมชน ที่ผสมผสานแผนกลยุทธ์การตลาด สร้างมูลค่าและความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการของชุมชนซึ่งเต็มไปด้วยอัตลักษณ์และลักษณะเฉพาะท้องถิ่น ให้มีความโดดเด่น เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ได้ ไม่ต่างจากสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการเอกชนรายอื่นๆ  โดยผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่เพียงมีโอกาสในการชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโล่และประกาศนียบัตรเท่านั้น แต่ยังจะได้รับโอกาสในการร่วมพัฒนาสุดยอดโมเดลธุรกิจ ลับคมไอเดียกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ อีกมากมาย พร้อมกับการสร้างเครือข่ายเพื่อก้าวสู่วงการธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
 

          สำหรับ การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก คือ รอบคัดเลือก กลุ่มคนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18-30 ปี (ณ วันที่รับสมัคร) รวมกันเป็นทีม ทีมละ 4 คน สามารถสมัครร่วมกิจกรรมและส่งผลงาน แนวคิด โมเดลธุรกิจพาสินค้าบริการชุมชนโกออนไลน์ ซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจจากทีมคนรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าประกวดอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่ e-mail : events@etda.or.th จากนั้น ETDA และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะร่วมคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายและจะประกาศผลให้ทราบพร้อมกันในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เพื่อเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ ที่แต่ละทีมจะได้ทำกิจกรรมประกวดความคิดร่วมกันในรูปแบบ Business Hackathon อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับโจทย์สุดท้าทายจากคณะกรรมการ เพื่อให้ได้โมเดลธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อชุมชนที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งในรอบนี้จะทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 ณ True Digital Park กรุงเทพฯ
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS